ความคิดเห็น


ระบบ RO บำบัดน้ำในอุตสาหกรรม
ออกแบบ 2 มิติ,ขึ้นโมเดล 3 มิติ,ออกแบบ 3 มิติ,ออกแบบโครงสร้างอาคาร
รับออกแบบระบบบำบัดน้ำในอุตสาหกรรม พร้อมให้คำปรึกษาพัฒนาระบบบำบัดน้ำในโรงงานหรืออุตสาหกรรมทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นระบบ RO,Solftener,DI,EDI


0
25

ผลงานใกล้เคียงของฟรีแลนซ์ท่านอื่น

© 2015-2019 FreelanceBay.com, All rights reserved.