ความคิดเห็น


ถอดเทปบทสัมภาษณ์
ล่าม,ทำบทสัมภาษณ์,แปลเอกสาร
ถอดเทปสัมภาษณ์ภาษาไทยพร้อมแปลเป็นภาษาอังกฤษ

TAG
เผยแพร่เมื่อ: 13 พ.ย. 2019

1
93

ผลงานใกล้เคียงของฟรีแลนซ์ท่านอื่น

© 2015-2019 FreelanceBay.com, All rights reserved.