กลับไปหน้าที่แล้ว

รับทำบัญชี / ภาษี / ตรวจสอบงบฯ เริ่ม 1,500 บาท

รับทำบัญชี ยื่นภาษี ปิดงบการเงิน และตรวจสอบงบฯ 1. บันทึกรายการบัญชีตามเอกสารหลักฐาน 2. สรุปรายการทางบัญชี เช่น สมุดรายวันทั่วไป, บัญชีแยกประเภท, ทะเบียนสินทรัพย์ถาวร, รายละเอียดลูกหนี้การค้า เป็นต้น 3. จัดทำงบการเงินและงบทดลอง ( ประจำเดือน / ประจำปี ) 4. จัดเตรียมเอกสารให้ผู้ตรวจงบฯ 5. บริการรับจัดหาผู้ตรวจสอบและรับรองงบฯ 6. ยื่น ภงด.3,53,54 ภพ.30,36 และประกันสังคม 7. ยื่น ภงด.50,51 และยื่นงบกับกรมพัฒฯ (DBD) 8. Cash Flow Projection

ความคิดเห็น


รับทำบัญชี / ภาษี / ตรวจสอบงบฯ เริ่ม 1,500 บาท
รับทำบัญชี ยื่นภาษี ปิดงบการเงิน และตรวจสอบงบฯ 1. บันทึกรายการบัญชีตามเอกสารหลักฐาน 2. สรุปรายการทางบัญชี เช่น สมุดรายวันทั่วไป, บัญชีแยกประเภท, ทะเบียนสินทรัพย์ถาวร, รายละเอียดลูกหนี้การค้า เป็นต้น 3. จัดทำงบการเงินและงบทดลอง ( ประจำเดือน / ประจำปี ) 4. จัดเตรียมเอกสารให้ผู้ตรวจงบฯ 5. บริการรับจัดหาผู้ตรวจสอบและรับรองงบฯ 6. ยื่น ภงด.3,53,54 ภพ.30,36 และประกันสังคม 7. ยื่น ภงด.50,51 และยื่นงบกับกรมพัฒฯ (DBD) 8. Cash Flow Projection

คำค้นหา
สร้างเมื่อ: 04 ธ.ค. 2021

0
343

ผลงานอื่นๆของ ณิชาภัทร ก.ดูทั้งหมด

© 2015-2021 FreelanceBay.com, All rights reserved.