ค้นหา

อื่นๆ หาฟรีแลนซ์อื่นๆ ที่นี่

เปลี่ยนหมวด
ก่อนหน้าถัดไป
เนตรทิพย์
รับงานขาย
49
อัพเดท 7 เดือนที่แล้ว
วชิระ
freelance trainner
80
อัพเดท 7 เดือนที่แล้ว
Buzz
รับทำงาน โมเดล ตามแบบสั่งงาน
38
อัพเดท 6 เดือนที่แล้ว
Natty Web Designer
รับออกแบบเว็บไซต์
56
อัพเดท 6 เดือนที่แล้ว
phinyapat
46
อัพเดท 7 เดือนที่แล้ว
tch_m
57
อัพเดท 7 เดือนที่แล้ว
Neung
34
อัพเดท 7 เดือนที่แล้ว
nankugza
56
อัพเดท 5 เดือนที่แล้ว
joo
Miid
61
อัพเดท 4 เดือนที่แล้ว
Parn
System Analyst
121
อัพเดท 2 เดือนที่แล้ว
sadgasdg
asdgasdgasdgsadg
35
อัพเดท 1 เดือนที่แล้ว
พีรนนท์
202
อัพเดท 5 เดือนที่แล้ว
test
test
135
อัพเดท 4 เดือนที่แล้ว
hexz
magento , e-commerce , module , เว็บขายของ
75
อัพเดท 4 เดือนที่แล้ว
vee
vee
126
อัพเดท 7 เดือนที่แล้ว
ก่อนหน้าถัดไป
มีคำแนะนำตัวเองและรายละเอียดชัดเจน
คุณยังอธิบายรายละเอียดไม่เพียงพอ กรุณาใส่คำแนะนำตัวเองและรายละเอียดให้ชัดเจน
มีคำแนะนำตัวเองและรายละเอียด
ยังไม่ได้เขียนคำแนะนำตัวเองและรายละเอียด
มีการอัพโหลดผลงานที่เคยทำแล้ว
กรุณาอัพโหลดผลงานที่เคยทำ เพื่อให้ผู้ว่าจ้างได้เห็นตัวอย่างผลงานของคุณ
มีผลงานที่เคยทำแสดงอยู่
สมาชิกยังไม่เคยอัพโหลดผลงาน
ระบุค่าบริการแล้ว
กรุณาระบุค่าบริการของคุณ เพื่อประกอบการตัดสินใจของผู้ว่าจ้าง
มีการระบุอัตราค่าบริการ ให้คุณได้ทราบอย่างชัดเจน
ไม่ได้ระบุค่าบริการ
ผ่านการยืนยันตัวตนแล้ว
คุณสามารถยืนยันตัวตนได้ การยืนยันจะเป็นการเพิ่มความน่าเชื่อถือของโปรไฟล์คุณ
ผ่านการยืนยันตัวตน โดยส่งเอกสารหลักฐานและที่อยู่เพื่อพิสูจน์ตัวตนแล้ว
ยังไม่ได้ยืนยันตัวตน
เลือกหมวดหมู่ รีเซ็ต
เลือกบริเวณ รีเซ็ต