ค้นหา

อื่นๆ หาฟรีแลนซ์อื่นๆ ที่นี่

เปลี่ยนหมวด
ก่อนหน้าถัดไป
fourth
รับดราฟงาน
41
อัพเดท 4 เดือนที่แล้ว
31
อัพเดท 4 เดือนที่แล้ว
tel : 0980984411
Wisut Kuakittiwong
38
อัพเดท 4 เดือนที่แล้ว
สุนิสา
รับรีวิวสินค้าค่ะ
46
อัพเดท 4 เดือนที่แล้ว
Mamaii
รับคีย์ข้อมูล, วาดภาพเหมือน
36
อัพเดท 4 เดือนที่แล้ว
Pai
รับพิมพ์งาน
35
อัพเดท 5 เดือนที่แล้ว
KOCH
KOCHAPORN S.
24
อัพเดท 5 เดือนที่แล้ว
july
รับงานเขียน,คีย์ข้อมูล
26
อัพเดท 5 เดือนที่แล้ว
บาร์
Gdaaa
41
อัพเดท 4 เดือนที่แล้ว
nattidaa
รับทำงานเอกสารต่างๆ
34
อัพเดท 5 เดือนที่แล้ว
เบลเฟกอล
หางานที่สนใจทำดู
31
อัพเดท 5 เดือนที่แล้ว
Kookmp
รับงานทั่วไป
29
อัพเดท 5 เดือนที่แล้ว
Air-artist
ออกแบบ,วาดรูป
61
อัพเดท 6 เดือนที่แล้ว
ก่อนหน้าถัดไป
มีคำแนะนำตัวเองและรายละเอียดชัดเจน
คุณยังอธิบายรายละเอียดไม่เพียงพอ กรุณาใส่คำแนะนำตัวเองและรายละเอียดให้ชัดเจน
มีคำแนะนำตัวเองและรายละเอียด
ยังไม่ได้เขียนคำแนะนำตัวเองและรายละเอียด
มีการอัพโหลดผลงานที่เคยทำแล้ว
กรุณาอัพโหลดผลงานที่เคยทำ เพื่อให้ผู้ว่าจ้างได้เห็นตัวอย่างผลงานของคุณ
มีผลงานที่เคยทำแสดงอยู่
สมาชิกยังไม่เคยอัพโหลดผลงาน
ระบุค่าบริการแล้ว
กรุณาระบุค่าบริการของคุณ เพื่อประกอบการตัดสินใจของผู้ว่าจ้าง
มีการระบุอัตราค่าบริการ ให้คุณได้ทราบอย่างชัดเจน
ไม่ได้ระบุค่าบริการ
ผ่านการยืนยันตัวตนแล้ว
คุณสามารถยืนยันตัวตนได้ การยืนยันจะเป็นการเพิ่มความน่าเชื่อถือของโปรไฟล์คุณ
ผ่านการยืนยันตัวตน โดยส่งเอกสารหลักฐานและที่อยู่เพื่อพิสูจน์ตัวตนแล้ว
ยังไม่ได้ยืนยันตัวตน
เลือกหมวดหมู่ รีเซ็ต
เลือกบริเวณ รีเซ็ต