ค้นหา

อื่นๆ หาฟรีแลนซ์อื่นๆ ที่นี่

เปลี่ยนหมวด
ก่อนหน้าถัดไป
เอก
สวัสดีครับ
21
อัพเดท 4 เดือนที่แล้ว
aaaa
aaa
32
อัพเดท 3 เดือนที่แล้ว
ศตายุ
นักศึกษา Freelance UTCC
19
อัพเดท 4 เดือนที่แล้ว
24
อัพเดท 4 เดือนที่แล้ว
บุ๋ม1
บุ๋มบิ๋ม พิมพ์งาน
20
อัพเดท 4 เดือนที่แล้ว
praramet
รับงาน
36
อัพเดท 4 เดือนที่แล้ว
นิสร
รับพิมพ์งานจัดเอกสาร
26
อัพเดท 4 เดือนที่แล้ว
natcha
รับพิมพ์งาน
21
อัพเดท 4 เดือนที่แล้ว
milkzer
...
23
อัพเดท 4 เดือนที่แล้ว
Nat
เขียนโปรแกรม PHP
26
อัพเดท 4 เดือนที่แล้ว
Sherlock
รับงาน
57
อัพเดท 4 เดือนที่แล้ว
Unpun
นักศึกษา ขายของออนไลน์
25
อัพเดท 4 เดือนที่แล้ว
Kuntida
รับงานพิเศษค่ะ
37
อัพเดท 4 เดือนที่แล้ว
ก่อนหน้าถัดไป
มีคำแนะนำตัวเองและรายละเอียดชัดเจน
คุณยังอธิบายรายละเอียดไม่เพียงพอ กรุณาใส่คำแนะนำตัวเองและรายละเอียดให้ชัดเจน
มีคำแนะนำตัวเองและรายละเอียด
ยังไม่ได้เขียนคำแนะนำตัวเองและรายละเอียด
มีการอัพโหลดผลงานที่เคยทำแล้ว
กรุณาอัพโหลดผลงานที่เคยทำ เพื่อให้ผู้ว่าจ้างได้เห็นตัวอย่างผลงานของคุณ
มีผลงานที่เคยทำแสดงอยู่
สมาชิกยังไม่เคยอัพโหลดผลงาน
ระบุค่าบริการแล้ว
กรุณาระบุค่าบริการของคุณ เพื่อประกอบการตัดสินใจของผู้ว่าจ้าง
มีการระบุอัตราค่าบริการ ให้คุณได้ทราบอย่างชัดเจน
ไม่ได้ระบุค่าบริการ
ผ่านการยืนยันตัวตนแล้ว
คุณสามารถยืนยันตัวตนได้ การยืนยันจะเป็นการเพิ่มความน่าเชื่อถือของโปรไฟล์คุณ
ผ่านการยืนยันตัวตน โดยส่งเอกสารหลักฐานและที่อยู่เพื่อพิสูจน์ตัวตนแล้ว
ยังไม่ได้ยืนยันตัวตน
เลือกหมวดหมู่ รีเซ็ต
เลือกบริเวณ รีเซ็ต