ค้นหา

อื่นๆ หาฟรีแลนซ์อื่นๆ ที่นี่

เปลี่ยนหมวด
ก่อนหน้าถัดไป
รับพิมพ์งานทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
รับพิมพ์งานภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ - จำนวน 10-50 หน้า - จัดหน้ากระดาษและกำหนดตัวอักษร (ฟอนต์/ขนาด/สี) ตามที่ลูกค้าระบุ - ส่งงานภายใน 1 วันหลังจากรับงาน - สามารถส่งให้แก้ไขได้ไม่มีจำกัด - ระยะเวลาในการจัดส่งสามารถเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับความยาก-ง่ายของงาน โปรแกรมที่รองรับการพิมพ์ Microsoft Word 2013 / Microsoft Excel 2013 / Microsoft PowerPoint 2013 ส่งไฟล์งานในรูปแบบ .docx / .xlsx / .pptx และ .pdf
omjaimataki
ไม่ได้ระบุ
0.0
0
87
รับพิมพ์งานด่วนทั้งภาษาไทยเละอังกฤษ
รับดูแลเว็บไซต์,รับอัพเดทเว็บไซต์,อัพเดทแฟนเพจ,ดูแลเฟสบุ๊คแฟนเพจ,เขียนcontent ลงเว็บไซต์,พิมพ์งานทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ พิมพ์เร็วมาก
dear
ไม่ได้ระบุ
0.0
0
158
รับทำรายงาน พิมพ์งาน ทำ Presentation บันทึกข้อมูล
ด้านการทำรายงาน การพิมพ์งาน การคียข้อมูลต่างๆ การเก็บบันทึกข้อมูล รายงาน เก็บประวัติ อีกทั้ง การทำ Presentation ใน Power Point Photoshop ได้อย่างมืออาชีพ เพราะผ่านงานการทำ Presentation มามากกว่า15 ปี
นิการ์ ลออพันธ์พล
ไม่ได้ระบุ
0.0
0
74
รับเขียนบทความ,รีวิว,ถ่ายรูป
บทความเพื่อสุขภาพ,ท่องเที่ยว,อาหาร,จิตวิทยาความรักและการพัฒนาตนเอง,รีวิวสินค้า,ถ่ายรูป,การตลาด,บันเทิงและหารแสดงฯ
หีบไม้งาม
ไม่ได้ระบุ
0.0
0
104
รับพิมพ์งานด่วนไทยอังกฤษ
รับพิมพ์งานตามกำหนดไทย อังกฤษ ใช้โปรแกรม Microsoft Word น้อยกว่า 50 หน้า ใช้เวลาประมาณ 1 วัน ราคาแผ่นละ 4 บาท
Namfonam
ไม่ได้ระบุ
0.0
0
111
Graphic designer UX UI Designer
I'm based in the Bangkok of Thailand. I had over 8 years of professional experience in Graphic and Web design, specialize in standards-based XHTML, CSS and JavaScript web development If you’d like to discuss working together please share the details with me :) Portfolio : www.code064.com
studio
ไม่ได้ระบุ
0.0
0
372
ให้คำปรึกษาและวางแผนการเงิน
พิชญา ซุ่นทรัพย์ CFP® จบการศึกษา - ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ - ปริญญาโท MBA สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) ประสบการณ์ทำงาน - ฝ่ายพัฒนากลยุทธ์ธุรกิจ บลจ.บัวหลวง จำกัด - ฝ่ายสื่อสารองค์กร บลจ.บัวหลวง จำกัด - ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์กองทุนรวม บลจ.บัวหลวง จำกัด ปัจจุบัน - Independent Investment Advisor ที่บลน. INFINITI Global Investors - นักวางแผนการเงินอิสระ ให้คำปรึกษาด้านการเงินส่วนบุคคล และนิติบุคคล มีงานเขียนหนังสือเกี่ยวกับการลงทุนในกองทุนรวมให้กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และงานเขียนบทความในหัวข้อเกี่ยวกับการวางแผนการเงินส่วนบุคคลให้กับวารสารหลายฉบับ ความเชี่ยวชาญ - การวางแผนการลงทุน - การจัดการความเสี่ยง - วางแผนการศึกษาบุตร - วางแผนการเกษียณ - วางแผนภาษี ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล - การจัดการมรดก - บรรยายให้ความรู้ด้านการเงินการลงทุน
Pich
ไม่ได้ระบุ
0.0
0
166
null
มีความคล่องตัวในการทำงาน มีความเป็นผู้นำ ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆและพัฒนาความสามารถของตนเอง สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
Nudee
ไม่ได้ระบุ
0.0
0
158
Full Stack Web Developer
HTML , CSS/SASS , Bootstrap , Material Design , Javascript , PHP , Nodejs , Mysql Framework - ReactJS - Laravel - Express - React native
acromod
ไม่ได้ระบุ
0.0
0
120
พิมพ์งานทั่วไป
พิมพ์งานทั่วไป
Mario
ไม่ได้ระบุ
0.0
0
10
พิมพ์งาน แปลภาษา
รับจ้างทำรายงาน พิมพ์งาน แปลภาษา หาสิ้นค้าทีต้องการ อื่นๆ
นภา
ไม่ได้ระบุ
0.0
0
8
ประการัง
ไม่ได้ระบุ
0.0
0
10
null
null
HanaJung
ไม่ได้ระบุ
0.0
0
13
รับแปลงไฟล์ PDF ไปเป็น Autocad คะ
แปลงไฟล์ PDF ไปเป็น Autocad diecut ภาพสินค้า ขึ้นรูปโมเดล 3D สินค้า
pdftoautocad
ไม่ได้ระบุ
0.0
0
8
รับพิมพ์ งานด่วน รายงาน หรืองานพิมพ์ต่างๆ จ้าา
การพิมพ์ข้อมูลหรือเอกสาร รายงานต่างๆ อย่างรวดเร็ว
Rey
ไม่ได้ระบุ
0.0
0
8
webmaster ดูแลเว็บไซตื พิมพ์งาน ออกแบบ
งานถนัด เป็น webmaster ดูแลเว็บไซตื พิมพ์งาน ออกแบบนามบัตร infographic
ถังถัง
ไม่ได้ระบุ
0.0
0
6
null
PHP SQL PHOTOSHOP
เอก
ไม่ได้ระบุ
0.0
0
8
ฉันเป็นนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย รับเขียนงานต่าง ๆ
ฉันเป็นเพียงแค่นักศึกษาที่มีความสนใจเกี่ยวกับงานเขียน และฉันอยากเขียนงาน อีกทั้งยังอยากมีประสบการณ์และพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆ
null
HTML CSS PHP Javascrip Database Laravel
nowknow
ไม่ได้ระบุ
0.0
0
15
รับทำ web site ด้วย php , java
รับทำ web site ด้วย php , java database : oracle , my sql
นก
ไม่ได้ระบุ
0.0
0
17
ก่อนหน้าถัดไป
มีสิทธิ์เสนอราคาให้ผู้ว่าจ้าง โดยระบุรายละเอียดของงานที่ทำและค่าบริการ เฉพาะฟรีแลนซ์ที่ผ่านการยืนยันตัวตนแล้ว และได้เปิดใช้บริการนี้กับทาง FreelanceBay เท่านั้น
มีสิทธิ์เสนอราคาให้ผู้ว่าจ้าง โดยระบุรายละเอียดของงานที่ทำและค่าบริการ เฉพาะฟรีแลนซ์ที่ผ่านการยืนยันตัวตนแล้ว และเปิดใช้บริการนี้กับ FreelanceBay
ผ่านการยืนยันตัวตนแล้ว ฟรีแลนซ์กรอกรายละเอียดครบถ้วน มีเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ และส่งสำเนาบัตรประชาชนเข้ามาเพื่อยืนยันตัวตันแล้ว
ผ่านการยืนยันตัวตนแล้ว ฟรีแลนซ์กรอกรายละเอียดครบถ้วน มีเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ และส่งสำเนาบัตรประชาชนเข้ามาเพื่อยืนยันตัวตันแล้ว
เลือกหมวดหมู่ รีเซ็ต
เลือกบริเวณ รีเซ็ต