ค้นหา

อื่นๆ หาฟรีแลนซ์อื่นๆ ที่นี่

เปลี่ยนหมวด
ก่อนหน้าถัดไป
hotjoke
รับบันทึกความทรงจำ
19
อัพเดท 3 เดือนที่แล้ว
P
Hello!
11
อัพเดท 3 เดือนที่แล้ว
Peary
รับทำงานทั่วไป
31
อัพเดท 3 เดือนที่แล้ว
Amor Stella
สวัสดีคะ
21
อัพเดท 3 เดือนที่แล้ว
zanae
freelance
21
อัพเดท 3 เดือนที่แล้ว
MC ภาษาอังกฤษ
MC PRETTY ภาษาอังกฤษ
24
อัพเดท 3 เดือนที่แล้ว
แป้นพิมพ์
รับพิมพ์งาน
20
อัพเดท 3 เดือนที่แล้ว
**
*
40
อัพเดท 3 เดือนที่แล้ว
gredewell
รับทำงานถัก
25
อัพเดท 3 เดือนที่แล้ว
Toan
ดูดวงเรื่องความรัก
32
อัพเดท 3 เดือนที่แล้ว
K
รับงานทั่วไป
40
อัพเดท 3 เดือนที่แล้ว
ฅนสร้างบ้าน
26
อัพเดท 4 เดือนที่แล้ว
หมีน้อย
ทั่วไป
26
อัพเดท 4 เดือนที่แล้ว
Guinry
รับพิมพ์งาน คีย์ข้อมูล
20
อัพเดท 4 เดือนที่แล้ว
ดูดวงทั่วโลกจ้า
Fortuneteller
32
อัพเดท 4 เดือนที่แล้ว
ติ๊ตูม
ด้านอาหารต่างๆ
31
อัพเดท 4 เดือนที่แล้ว
ก่อนหน้าถัดไป
มีคำแนะนำตัวเองและรายละเอียดชัดเจน
คุณยังอธิบายรายละเอียดไม่เพียงพอ กรุณาใส่คำแนะนำตัวเองและรายละเอียดให้ชัดเจน
มีคำแนะนำตัวเองและรายละเอียด
ยังไม่ได้เขียนคำแนะนำตัวเองและรายละเอียด
มีการอัพโหลดผลงานที่เคยทำแล้ว
กรุณาอัพโหลดผลงานที่เคยทำ เพื่อให้ผู้ว่าจ้างได้เห็นตัวอย่างผลงานของคุณ
มีผลงานที่เคยทำแสดงอยู่
สมาชิกยังไม่เคยอัพโหลดผลงาน
ระบุค่าบริการแล้ว
กรุณาระบุค่าบริการของคุณ เพื่อประกอบการตัดสินใจของผู้ว่าจ้าง
มีการระบุอัตราค่าบริการ ให้คุณได้ทราบอย่างชัดเจน
ไม่ได้ระบุค่าบริการ
ผ่านการยืนยันตัวตนแล้ว
คุณสามารถยืนยันตัวตนได้ การยืนยันจะเป็นการเพิ่มความน่าเชื่อถือของโปรไฟล์คุณ
ผ่านการยืนยันตัวตน โดยส่งเอกสารหลักฐานและที่อยู่เพื่อพิสูจน์ตัวตนแล้ว
ยังไม่ได้ยืนยันตัวตน
เลือกหมวดหมู่ รีเซ็ต
เลือกบริเวณ รีเซ็ต