ค้นหา

อื่นๆ หาฟรีแลนซ์อื่นๆ ที่นี่

เปลี่ยนหมวด
ก่อนหน้าถัดไป
View
รับทุกงานที่สามารถ
19
อัพเดท 2 เดือนที่แล้ว
แบงค์นอนเช้า
รับทำทุกงาน
22
อัพเดท 2 เดือนที่แล้ว
ajeab
รับพิมพ์งานด่วน
13
อัพเดท 2 เดือนที่แล้ว
ดีดัส
สวัสดีคับ
17
อัพเดท 2 เดือนที่แล้ว
อาม
รับงานกฎหมายทุกประเภท
18
อัพเดท 2 เดือนที่แล้ว
Sarasitthi Storytime
Sarasitthi Storytime
14
อัพเดท 2 เดือนที่แล้ว
K.som
New book
14
อัพเดท 2 เดือนที่แล้ว
Patricia
รับงานอิสระ
16
อัพเดท 2 เดือนที่แล้ว
ปีศาจแมว
คอมพิวเตอร์
14
อัพเดท 2 เดือนที่แล้ว
Nu_NiM
นุ้นิ่มค่ะ 24
26
อัพเดท 24 วันที่แล้ว
ดาดาดา
้า้่ิ้า่ท่ปดเ้่า
17
อัพเดท 2 เดือนที่แล้ว
Wanalisa
รับทำ Portfolio , งาน Photoshop , Powerpoint
17
อัพเดท 2 เดือนที่แล้ว
tian20
รับพิมพ์งาน
18
อัพเดท 2 เดือนที่แล้ว
World
็Hello
20
อัพเดท 2 เดือนที่แล้ว
Coach Apipoo
Grow and Learn Together
22
อัพเดท 2 เดือนที่แล้ว
ก่อนหน้าถัดไป
มีคำแนะนำตัวเองและรายละเอียดชัดเจน
คุณยังอธิบายรายละเอียดไม่เพียงพอ กรุณาใส่คำแนะนำตัวเองและรายละเอียดให้ชัดเจน
มีคำแนะนำตัวเองและรายละเอียด
ยังไม่ได้เขียนคำแนะนำตัวเองและรายละเอียด
มีการอัพโหลดผลงานที่เคยทำแล้ว
กรุณาอัพโหลดผลงานที่เคยทำ เพื่อให้ผู้ว่าจ้างได้เห็นตัวอย่างผลงานของคุณ
มีผลงานที่เคยทำแสดงอยู่
สมาชิกยังไม่เคยอัพโหลดผลงาน
ระบุค่าบริการแล้ว
กรุณาระบุค่าบริการของคุณ เพื่อประกอบการตัดสินใจของผู้ว่าจ้าง
มีการระบุอัตราค่าบริการ ให้คุณได้ทราบอย่างชัดเจน
ไม่ได้ระบุค่าบริการ
ผ่านการยืนยันตัวตนแล้ว
คุณสามารถยืนยันตัวตนได้ การยืนยันจะเป็นการเพิ่มความน่าเชื่อถือของโปรไฟล์คุณ
ผ่านการยืนยันตัวตน โดยส่งเอกสารหลักฐานและที่อยู่เพื่อพิสูจน์ตัวตนแล้ว
ยังไม่ได้ยืนยันตัวตน
เลือกหมวดหมู่ รีเซ็ต
เลือกบริเวณ รีเซ็ต