ค้นหา

อื่นๆ หาฟรีแลนซ์อื่นๆ ที่นี่

เปลี่ยนหมวด
ก่อนหน้าถัดไป
ทำรายงาน พิมพ์งาน
พิมพ์งาน,ทำรายงาน
AoyNC
ไม่ได้ระบุ
0.0
0
23
รับงานเขียนโปรแกรมทุกรูปแบบ เว็บไซต์ แอพฯ เกมส์
ออกแบบและพัฒนาระบบต่างๆได้ชำนาญ มีประสบการณ์มากว่า 8ปี C# Java PHP Sql server Mysql PHPmyAdmin Html5 Css3 JQuery lightbox jQuery UI Flash Actionscriot3.0
ณัฐพล มหิพันธุ์ line:nmsoft
ไม่ได้ระบุ
0.0
0
154
Mini_me
ไม่ได้ระบุ
0.0
0
31
null
PHP , Yii2 FrameWork , MySQL , ASP Classic ,ASP vb.net , ASP c#.net , MS-SQL Server
Drev indy
ไม่ได้ระบุ
0.0
0
29
เป็นคุณครูฝึกสอนภาษาอังกฤษอยู่ค่า
เป็นคุณครูฝึกสอนอยู่ที่โรงเรียนเทศบาล1หาดใหญ่ เอ็งเสียงสามัคคี วิชาภาษาอังกฤษ และสามารถทำงานพิมพ์และแปลภาษาได้
อะมีนา
ไม่ได้ระบุ
0.0
0
27
null
null
กร
ไม่ได้ระบุ
0.0
0
34
null
การใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร
FogS
ไม่ได้ระบุ
0.0
0
21
รับพิมพ์งาน และเขียนรีวิวสินค้า ค่ะ
สามารถใช้โปรแกรม Microsoft office (Excel, Word and PPT) ได้ดีเยี่ยม พิมพ์สัมผัสไทยและภาษาอังกฤษได้
Su
ไม่ได้ระบุ
0.0
0
21
null
เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ พิมพ์งานได้
jirasit
ไม่ได้ระบุ
0.0
0
14
รับงานวิจัยตลาด
งานวิจัย วิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัย
AntAnt
ไม่ได้ระบุ
0.0
0
18
รับเขียนโปรแกรม Arduino MCS-51และอื่นๆ
เขียนโปรแกรม MCS-51 Arduino ESP8266 ออกแบบระบบฮาร์ดแวร์ ออกแบบวงจรไฟฟ้า
93Start
ไม่ได้ระบุ
0.0
0
28
null
SKILLS & EXPERTISE - Computer skills Repair care and Computer Networking - Illustrator and photoshop - Website design - MS office : Microsoft word / excel
เศรษฐสิริชัย
ไม่ได้ระบุ
0.0
0
24
null
photoshop
weirdo2
ไม่ได้ระบุ
0.0
0
31
Rachanon.a@gmail.com
ไม่ได้ระบุ
0.0
0
27
null
เห็นคุณค่า & เชื่อมั่นในตนเอง จัดการ และควบคุมตนเองได้ วางแผนงาน หรือกิจกรรมได้ มีทักษะการจัดการตนเอง และผู้อื่น ตรงเวลา มีวินัย ทำงานด้วยตนเองได้ จัดลำดับความสำคัญของงานและทำงานได้ตามเวลา สามารถทำงานร่วมกับคนอื่น ตั้งใจ เตรียมการล่วงหน้าและ ยืดหยุ่น มีจริยธรรมในการทำงาน
แป้ง
ไม่ได้ระบุ
0.0
0
17
c.sariyapa
ไม่ได้ระบุ
0.0
0
41
null
ALL ABOUT WEB DEVELOPER
9AOM
ไม่ได้ระบุ
0.0
0
34
รับปรึกษากฎหมายตค่ะ
รึกษากฎหมายทั้งคดีแพ่งและคดีอาญา คดีครอบครัว คดีเด็กและเยาชน ขั้นตอนในการให้คำปรึษากฎหมาย 1.ให้เล่าข้อเท็จจริงที่จะให้คำปรึกษา 2.เมื่อได้ข้อเท็จจริงแล้วจะทำการวินิฉัยถึงข้อกฎหมายว่าเข้าข้อกฎหมายใดบ้าง *** ทั้งนี้ในการให้คำปรึกษานี้ จะรับปรึกษาทางกฎหมายเท่านั้น ไม่มีการให้ฟ้องคดีให้ได้ ในการปรึกษาคดี ดูความยากง่ายของข้อเท็จจริงที่เข้ามาปรึกษานั้น >>> ในการปรึกษาสามารถนัดพบ หรือ ทาง E-mail >>> ทั้งนี้ในการปรึกษาขึ้นอยู่กับความยาก ง่ายของข้อเท็จจริงที่นำมาปรึกษา *** รับเขียนสัญญาทั้งไทย และ อังกฤษ
mammy
ไม่ได้ระบุ
0.0
0
36
เขียนเรซูเม่ จดหมายสมัครงาน แปลงาน
เขียนเรซูเม่ จดหมายสมัครงาน แปลงาน รับพิมพ์งาน ค้นหาข้อมูลทำรายงาน
พิราบขาว
ไม่ได้ระบุ
0.0
0
53
Good organized all office job - Good assistant
งานบริการ งาน Event หรืองานบัญชี เป็นงานถนัดทั้งหมด - งาน Organized หรือ การจัด Event ของบริษัท งานในองค์กร งานเซอร์ไพรส์ งานปาร์ตี้ประจำปี การท่องเที่ยวประจำปี การประชุม สัมมนา อบรม - งานบัญชีการบันทึกรายการ ปิดบัญชี ยื่น ภงด.1, 3, 53, 50, 51 ภพ.30 ประกันสังคม
Korn
ไม่ได้ระบุ
0.0
0
44
null
null
แอน
ไม่ได้ระบุ
0.0
0
36
ก่อนหน้าถัดไป
มีสิทธิ์เสนอราคาให้ผู้ว่าจ้าง โดยระบุรายละเอียดของงานที่ทำและค่าบริการ เฉพาะฟรีแลนซ์ที่ผ่านการยืนยันตัวตนแล้ว และได้เปิดใช้บริการนี้กับทาง FreelanceBay เท่านั้น
มีสิทธิ์เสนอราคาให้ผู้ว่าจ้าง โดยระบุรายละเอียดของงานที่ทำและค่าบริการ เฉพาะฟรีแลนซ์ที่ผ่านการยืนยันตัวตนแล้ว และเปิดใช้บริการนี้กับ FreelanceBay
ผ่านการยืนยันตัวตนแล้ว ฟรีแลนซ์กรอกรายละเอียดครบถ้วน มีเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ และส่งสำเนาบัตรประชาชนเข้ามาเพื่อยืนยันตัวตันแล้ว
ผ่านการยืนยันตัวตนแล้ว ฟรีแลนซ์กรอกรายละเอียดครบถ้วน มีเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ และส่งสำเนาบัตรประชาชนเข้ามาเพื่อยืนยันตัวตันแล้ว
เลือกหมวดหมู่ รีเซ็ต
เลือกบริเวณ รีเซ็ต