ค้นพบงานที่คุณต้องการที่นี่
หางานที่ใช่ ตรงตามทักษะของคุณ
กรองโปรเจคเพิ่มเติม
ออกแบบเว็บไซต์
ทั้งหมด: 2 โปรเจค
13 กันยายน 2019
ทำเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นขายสินค้าออนไลน์
ทำเว็บไซต์ (+แอพ ทีหลัง) แต่อยากให้ช่วยแก้บัคหรือมีรับประกันด้วย
ไม่กำหนด
วิธีการชำระเงินชำระเงินภายนอกระบบ
9
10 กันยายน 2019
Software Engineer
• มีความรู้พื้นฐานการเขียน Web Application ด้วยภาษา Java ทั้งส่วน Front-end และ Back-end • มีความรู้
ไม่กำหนด
วิธีการชำระเงินชำระเงินภายนอกระบบ
1
โหลดข้อมูลครบแล้ว
© 2015-2019 FreelanceBay.com, All rights reserved.