ค้นพบงานที่คุณต้องการที่นี่
หางานที่ใช่ ตรงตามทักษะของคุณ
กรองโปรเจคเพิ่มเติม
ออกแบบเว็บไซต์
หน้า 1, พบผลลัพท์ 2 โปรเจค
27 มกราคม 2020
Manage order / process หลังบ้าน ที่ Serve ของให้ ลค.
Model ขายวัตถุดิบปรุงอาหาร ออนไลน์ Function Manage order, confirm Order กับลูกค้า, Confirm การชำระเง
ไม่ได้กำหนดงบประมาณ
วิธีการชำระเงินชำระเงินภายนอกระบบ
1
33
17 มกราคม 2020
สร้าง mobile application
สรา้ง mobile application แสดงข้อมูลจากฐานข้อมูล จาก database sever เพิ่มลบแก้ไขได้ ค้นหาข้อมูลได้ เ
ไม่ได้กำหนดงบประมาณ
วิธีการชำระเงินชำระเงินภายนอกระบบ
27
192