ค้นพบงานที่คุณต้องการที่นี่
หางานที่ใช่ ตรงตามทักษะของคุณ
กรองโปรเจคเพิ่มเติม
รับพิมพ์งานและคีย์ข้อมูล
ทั้งหมด: 3 โปรเจค
12 พฤศจิกายน 2019
หาข้อมูลบนอินเตอร์เน็ต
หารายชื่อร้านค้าที่ขายบน Online ทุก platform และเบอร์ติดต่อ ตามหมวดหมู่สินค้าที่กำหนด เช่น ร้านขายขอ
ไม่กำหนด
วิธีการชำระเงินชำระเงินภายนอกระบบ
18
100
8 พฤศจิกายน 2019
แปลภาษา
แปลภาษาอังกฤษเป็นไทย หรือไทยเป็นอังกฤษ หรือเช็คและตรวจสอบความถูกต้องของงานเขียนทั่วไป เช่นการสะกดคำ
ไม่กำหนด
วิธีการชำระเงินชำระเงินภายนอกระบบ
18
132
5 พฤศจิกายน 2019
Import data เข้าระบบ
กรอกข้อมูลเข้าระบบ เป็น web application ,ทำงานที่บ้านได้ อาจจะเจอกันแค่ครั้งแรก เพื่ออธิบายวิธีการทำ
ไม่กำหนด
วิธีการชำระเงินชำระเงินภายนอกระบบ
29
353
© 2015-2019 FreelanceBay.com, All rights reserved.