ค้นพบงานที่คุณต้องการที่นี่
หางานที่ใช่ ตรงตามทักษะของคุณ
กรองโปรเจคเพิ่มเติม
อื่น ๆ ไม่ระบุ
ทั้งหมด: 2 โปรเจค
29 พฤศจิกายน 2019
PM เครื่องคอมพิวเตอร์ แถว ๆ ดินแดง
ทำความสะอาด (ปัดฝุ่น/ผ้าเช็ด) ถ่ายรูปส่งไลน์ (ก่อนทำ/ระหว่าทำ/หลังทำ/และรูปภาพตามที่กำหนด) เช็ค CPU/
ไม่กำหนด
วิธีการชำระเงินชำระเงินภายนอกระบบ
1
65
29 พฤศจิกายน 2019
ลงทะเบียนสื่อมวลชน
รับลงทะเบียนสื่อมวลชนเข้าร่วมงาน ดูแลสื่อมวลชน จดชื่อส่อ ต้อนรับนักข่าว แจกเอกสารข่าว ดูแลนักข่าว ให
ไม่กำหนด
วิธีการชำระเงินชำระเงินภายนอกระบบ
6
85
© 2015-2019 FreelanceBay.com, All rights reserved.