ผู้ว่าจ้างยังยืนยันตัวตนครบทุกขั้นตอนแล้ว
ยอดเข้าชม 101
9 คนเข้าร่วมโปรเจคนี้แล้ว
JOHNQ .
หาผู้ร่วมงาน วาดภาพ ลงเพจหรือกลุ่ม
รายละเอียด
ยังเปิดรับอยุ่ครับ
ประมาณว่า รูปภาพสื่อความหมายจะกำหนด คร่าวๆ
แล้ววาดตามนั้น ให้ได้รุปวาดตามที่กำหนด
ภาพแรก หลังกำแพงมีสมบัติ และประตูเข้ามี 3ประตู ขนาดต่างกัน
ลองวาด มาดูมั้ย คิด กี่ บาท
กำลังสร้างทีม คัดคนเข้าทีมอยุ่ครับ
เดือนล่ะอย่างน้อย 4 ชิ้นงาน หรือมากกว่านั้น
ข้อมูลเพิ่มเติม
  • งบประมาณ
  • ทักษะที่ต้องการ
    วาดภาพ
    วาดภาพประกอบ
ไฟล์แนบ
ยังไม่มีไฟล์แนบ
© 2015-2022 FreelanceBay.com, All rights reserved.