ค้นพบงานที่คุณต้องการที่นี่
หางานที่ใช่ ตรงตามทักษะของคุณ
กรองโปรเจคเพิ่มเติม
พัฒนา Desktop Application
ทั้งหมด: 1 โปรเจค
16 กันยายน 2019
Desktop Application / Controller Developer
สามารถเขียนโปรแกรม Desktop Application เชื่อมต่อกับ PLC และสามารถเขียน หรือศึกษา MDB ได้ มีความรู้
ไม่กำหนด
วิธีการชำระเงินชำระเงินภายนอกระบบ
1
16
โหลดข้อมูลครบแล้ว
© 2015-2019 FreelanceBay.com, All rights reserved.