ค้นพบงานที่คุณต้องการที่นี่
หางานที่ใช่ ตรงตามทักษะของคุณ
กรองโปรเจคเพิ่มเติม
แก้บั๊ก
ทั้งหมด: 1 โปรเจค
10 กันยายน 2019
Software Engineer
• มีความรู้พื้นฐานการเขียน Web Application ด้วยภาษา Java ทั้งส่วน Front-end และ Back-end • มีความรู้
ไม่กำหนด
วิธีการชำระเงินชำระเงินภายนอกระบบ
1
โหลดข้อมูลครบแล้ว
© 2015-2019 FreelanceBay.com, All rights reserved.