ค้นพบงานที่คุณต้องการที่นี่
หางานที่ใช่ ตรงตามทักษะของคุณ
กรองโปรเจคเพิ่มเติม
ออกแบบฐานข้อมูล
หน้า 1, พบผลลัพท์ 1 โปรเจค
17 มกราคม 2020
สร้าง mobile application
สรา้ง mobile application แสดงข้อมูลจากฐานข้อมูล จาก database sever เพิ่มลบแก้ไขได้ ค้นหาข้อมูลได้ เ
ไม่ได้กำหนดงบประมาณ
วิธีการชำระเงินชำระเงินภายนอกระบบ
28
203