ค้นพบงานที่คุณต้องการที่นี่
หางานที่ใช่ ตรงตามทักษะของคุณ
กรองโปรเจคเพิ่มเติม
ทำแบรนด์ดิ้ง
หน้า 1, พบผลลัพท์ 1 โปรเจค
3 กุมภาพันธ์ 2020
การตลาด
ต้องการหาการตลาดที่สื่อสารภาษาอังกฤษได้ บริษัทเป็นสินค้าประเภทเครื่องสำอาง โดยเรามีทีมการตลาดอยู่แล้
ไม่ได้กำหนดงบประมาณ
วิธีการชำระเงินชำระเงินภายนอกระบบ
10
187