โปรเจคนี้ ผู้ว่าจ้างยังไม่ได้ยืนยันตัวตนกับเว็บไซต์
ยอดเข้าชม 164
16 คนเข้าร่วมโปรเจคนี้แล้ว
ปารเมธ ร.
ทำป้ายร้านชานม
รายละเอียด
ป้ายเปิด/ร้าน
รับพร้อมเพย์/QR
อาวล์ชาเขมะฯ
ซื้อ 100 บาท แถม 1 แก้ว
สะสมครบ 20 แก้ว แถม 1 แก้ว 22 oz
ระดับความหวาน
Menu ร้าน
ไปทำธุระสักครู่
ข้อมูลเพิ่มเติม
  • งบประมาณ
    1,000 - 3,000 บาท
  • ทักษะที่ต้องการ
    ออกแบบป้าย/คัทเอ้าท์
ไฟล์แนบ
ยังไม่มีไฟล์แนบ
© 2015-2021 FreelanceBay.com, All rights reserved.