กราฟฟิก freelance
รายละเอียดประกาศ
1. วางแผนกับทีมงาน เพื่อผลิตสื่อภาพนิ่ง
2. ใช้โปรแกรม Photoshop , AI หรือที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี
3. นำเสนอไอเดีย สร้างสรรค์ผลงานใหม่ และคิดคอนเทนต์ๆ ให้ทันสมัยอยู่เสมอ
4. สามารถประสานงานกับทีมและผู้เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี
5. มีความเข้าใจการใช้ Platform ทาง internet ได้เป็นอย่างดี เช่น FACEBOOK, LINE@, YOUTUBE, GOOGLE ,TIKTOK
ข้อมูลเพิ่มเติม
ค่าจ้าง
500 - 3,000
พื้นที่ฟรีแลนซ์ที่ต้องการจ้างงาน
ทักษะที่ต้องการ
ประกาศหมดอายุในอีก
อีก 1 วัน
ยังไม่มีฟรีแลนซ์เสนอราคางานนี้
กำลังเชื่อมต่อ