อีก 1 วัน
6
126
ธนศักย์ อุทิศชลานนท์
ลงทะเบียนสื่อมวลชน
รับลงทะเบียนสื่อมวลชนเข้าร่วมงาน ดูแลสื่อมวลชน จดชื่อส่อ ต้อนรับนักข่าว แจกเอกสารข่าว ดูแลนักข่าว ให้ของที่ระลึก
ไม่ได้กำหนด
ไม่กำหนด
ชำระเงินภายนอกระบบ
  • เผยแพร่เมื่อ 29 พฤศจิกายน 2019 เวลา 9:28

โปรเจคอื่นๆ

29 พฤศจิกายน 2019
PM เครื่องคอมพิวเตอร์ แถว ๆ ดินแดง
ทำความสะอาด (ปัดฝุ่น/ผ้าเช็ด) ถ่ายรูปส่งไลน์ (ก่อนทำ/ระหว่าทำ/หลังทำ/และรูปภาพตามที่กำหนด) เช็ค CPU/
ไม่กำหนด
วิธีการชำระเงินชำระเงินภายนอกระบบ
2
87
© 2015-2019 FreelanceBay.com, All rights reserved.