อีก 8 วัน
1
48
Montree
ออกแบบงานก่อสร้าง
หน้าที่และความรับผิดชอบ
วิศวกรออกแบบงานอาคาร (งานระบบ M&E ประกอบอาคาร และ งานโครงสร้างอาคาร)
ออกแบบงานระบบวิศวกรรมไฟฟ้า/ วิศวกรรมเครื่องกล/ วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม และวิศวกรรมโครงสร้าง
วิศวกรควบคุมงานก่อสร้าง (ควบคุมการก่อสร้างของโครงการ และงานระบบ M&E )
วางแผนงานก่อสร้างตั้งแต่เริ่มต้นโครงการฯ, งานประมูลให้ได้ผู้รับจ้างฯ, การทำราคากลาง และการควบคุมงานก่อสร้าง ทั้งงานระบบ M&E และ/หรือ งานก่อสร้างทั้งโครงการ
  • เผยแพร่เมื่อ 8 พฤศจิกายน 2019 เวลา 10:50

โปรเจคอื่นๆ

© 2015-2019 FreelanceBay.com, All rights reserved.