อีก 5 วัน
0
47
วรางคณา จารุโยธิน
ครูสอนศิลปะ
หาครูสอนศิลปะสำหรับเด็กประถมย่านบางนา สำโรง freelance วันศุกร์และวันเสาร์ 9.00-18.00 น ศิลปะสำหรับเด็ก วาดภาพ ระบายสี ประดิษฐ์ ปั้น มีความคิดสร้างสรรค์ มีจิตวิทยาในการสอนกับเด็กได้ เด็กอายุตั้งแต่ 5-12 ปี มีงานใหม่ๆ ที่เด็กสนใจ รักในงานศิลปะ รักเด็ก พัฒนาเด็กทางด้านศิลปะได้ วันละ 500 บาท
ไม่ได้กำหนด
ไม่กำหนด
ชำระเงินภายนอกระบบ
  • แก้ไข 3 ธันวาคม 2019 เวลา 15:08
  • เผยแพร่เมื่อ 3 ธันวาคม 2019 เวลา 15:05
© 2015-2019 FreelanceBay.com, All rights reserved.