ทำนามบัตร
รายละเอียดประกาศ
สินค้าเป็นระบบงาน(work process)ที่ใช้เทคโนโลยี ชื่อบริษัท the albatross สัญลักษณ์เป็นนกalbatrossที่แข็งแรง มองได้ระยะไกล นามบัตรต้องการสื่อถึงความหมายที่แสดงความสง่างาม ความอัจริยะ
ข้อมูลเพิ่มเติม
ค่าจ้าง
1,000 - 2,000
พื้นที่ฟรีแลนซ์ที่ต้องการจ้างงาน
ทักษะที่ต้องการ
ประกาศหมดอายุในอีก
1 ปีที่แล้ว
ยังไม่มีฟรีแลนซ์เสนอราคางานนี้
กำลังเชื่อมต่อ