โปรเจคนี้ ผู้ว่าจ้างยังไม่ได้ยืนยันตัวตนกับเว็บไซต์
ยอดเข้าชม 20
2 คนเข้าร่วมโปรเจคนี้แล้ว
Thanachart .
ระบบ Live chat
รายละเอียด
บริษัทต้องการระบบ มอบหมายงาน / ชื่อฝ่ายงาน | และเป็น Live chat โดยสามารถแยกหมวดหมู่ห้องแต่ละแผนกได้
ข้อมูลเพิ่มเติม
  • งบประมาณ
    10,000 - 60,000 บาท
  • ทักษะที่ต้องการ
    พัฒนา Web Application
    พัฒนา Desktop Application
ไฟล์แนบ
ยังไม่มีไฟล์แนบ
© 2015-2021 FreelanceBay.com, All rights reserved.