หาคนทำเล่มโปรเจคจบป.ตรี
รายละเอียดประกาศ
ทำรายงาน 5บท
ข้อมูลเพิ่มเติม
ค่าจ้าง
500 - 1,500
พื้นที่ฟรีแลนซ์ที่ต้องการจ้างงาน
ทักษะที่ต้องการ
ประกาศหมดอายุในอีก
1 ปีที่แล้ว
ยังไม่มีฟรีแลนซ์เสนอราคางานนี้
กำลังเชื่อมต่อ