โปรเจคนี้ ผู้ว่าจ้างยังไม่ได้ยืนยันตัวตนกับเว็บไซต์
ยอดเข้าชม 84
9 คนเข้าร่วมโปรเจคนี้แล้ว
กันตพงษ์ ช.
รูปเล่มหนังสือการ์ตูนให้ข้อมูลความรู้
รายละเอียด
ดำเนินเรื่องโดยให้ตัวการ์ตูนหนึ่งสอบถามปัญหา ความรู้
และอีกตัวการ์ตูนหนั่ง (Mascot) คอยให้ความรู้ พร้อมมีภาพประกอบ เป็นการถามตอบ คล้ายอ่านหนังสือการ์ตูน
ลายเส้นประมาณ Jones Salad
ข้อมูลเพิ่มเติม
  • งบประมาณ
    1 - 1 บาท
  • ทักษะที่ต้องการ
    วาดการ์ตูน
    วาดภาพประกอบ
ไฟล์แนบ
ยังไม่มีไฟล์แนบ
© 2015-2021 FreelanceBay.com, All rights reserved.