เปิดให้ฟรีแลนซ์ทั้งหมดเข้าร่วม
หมดอายุในอีก 10 วัน
1
110
Arisa Thaosiri
Freelance: 3D Animator (Visual Graphic ใช้ Cinema 4D)
Project Type: Projection Mapping
- 3D Character Animator (Cinema 4D)
- 3D Animator (Visual Graphic/Dynamic ใช้ Cinema 4D)
เนื่องจากต้องทำงานร่วมกับทีมต้อง sit in ด้วยนะคะ
.
เวลาการทำงาน: จันทร์-ศุกร์ เวลา 09:00-18:00
ออฟฟิศอยู่รัชดา 19 / ซอย วิภาวดี 16/27 (เข้าได้สองทาง)

ประเภทของงาน: งานชั่วคราว

เงินเดือน: ฿2,500.00 /วัน
ไม่ได้กำหนด
ไม่กำหนด
ชำระเงินภายนอกระบบ
  • การเผยแพร่งาน 12 กุมภาพันธ์ 2020 เวลา 11:24