โปรเจคนี้ ผู้ว่าจ้างยังไม่ได้ยืนยันตัวตนกับเว็บไซต์
ยอดเข้าชม 95
10 คนเข้าร่วมโปรเจคนี้แล้ว
Yui N.
แปลอังกฤษ-ไทย ไทย-อังกฤษ
รายละเอียด
เกี่ยวกับศัพท์ทางวิศวกรรม วิทยาศาสตร์ และทั่วๆ ไป
ข้อมูลเพิ่มเติม
 • งบประมาณ
  100 - 500 บาท
 • ทักษะที่ต้องการ
  งานแปลภาษาอื่น ๆ
  ภาษาอังกฤษ (US)
  ภาษาอังกฤษ (UK)
  ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ
ไฟล์แนบ
ยังไม่มีไฟล์แนบ
© 2015-2021 FreelanceBay.com, All rights reserved.