โปรเจคนี้ ผู้ว่าจ้างยังไม่ได้ยืนยันตัวตนกับเว็บไซต์
ยอดเข้าชม 210
18 คนเข้าร่วมโปรเจคนี้แล้ว
polochan p.
สร้างโปรแกรม ดึงฐานข้อมูลจาก SQL Server เพื่อ Export รายงาน Report เป็น Excel
รายละเอียด
สร้างโปรแกรม ดึงฐานข้อมูลจาก SQL Server เพื่อ Export รายงาน Report เป็น Excel File โดยสามารถตั้งการบันทึกกำหนดเวลา Schedile Task แบบ Daily , Weeky ,Monthly คล้ายๆ กับ Task Schedule ใน Windows
ข้อมูลเพิ่มเติม
  • งบประมาณ
    5,000 - 20,000 บาท
  • ทักษะที่ต้องการ
    พัฒนา Desktop Application
    วางระบบฐานข้อมูล
ไฟล์แนบ
ยังไม่มีไฟล์แนบ
© 2015-2021 FreelanceBay.com, All rights reserved.