โปรเจคนี้ ผู้ว่าจ้างยังไม่ได้ยืนยันตัวตนกับเว็บไซต์
ยอดเข้าชม 168
5 คนเข้าร่วมโปรเจคนี้แล้ว
Chawis V.
ต้องการผู้ช่วยพัฒนาโปรแกรม python (มีความรู้เรื่อง image gui data)
รายละเอียด
ผมพัฒนาระบบนับสินค้าให้โรงงานแห่งหนึ่งมาสักระยะ แต่หมด passion เลยปิดงานไม่ได้
หาคนมาช่วยปิดงาน โปรแกรม flow ต่างๆ ผมเขียนเสร็จไปหลายส่วนแล้ว เหลือส่วนปลายให้ปิดจบนิดหน่อย
โดยระบบแบ่งเป็น 3 ระบบย่อย
1.ระบบการนับสินค้า มีถ่ายภาพ แยกประเภท อ่าน OCR บันทึก (ตัวนี้ผมเขียนเสร็จไปแล้ว90%)
2.ระบบออกเอกสาร นำข้อมูลจากข้อที่1+ข้อมูลที่ได้รับจากonline(มีแล้ว) มารวมและออกเอกสาร
3.ระบบทำโมเดลประเภทสำหรับข้อ1 เวลาที่มีสินค้าใหม่ๆมา

ข้อมูลเพิ่มเติม
  • งบประมาณ
  • ทักษะที่ต้องการ
    พัฒนา Desktop Application
ไฟล์แนบ
...90625-082obj9dampz6vwd106t.pdf
© 2015-2023 FreelanceBay.com, All rights reserved.