แสดงในคลิปวิดีโอสั้น
รายละเอียดประกาศ
เป็นนักแสดงหลัก/ตัวประกอบ ในคลิปวิดีโอสั้น เพื่อเผยแพร่ทาง Social Media
ข้อมูลเพิ่มเติม
ค่าจ้าง
2,000 - 5,000
พื้นที่ฟรีแลนซ์ที่ต้องการจ้างงาน
ทักษะที่ต้องการ
ประกาศหมดอายุในอีก
8 เดือนที่แล้ว
ยังไม่มีฟรีแลนซ์เสนอราคางานนี้
กำลังเชื่อมต่อ