อีก 15 ชั่วโมง
11
113
ศศิวรรณ โมนด์
ออกแบบระบบ งานขนส่ง โลจิสติกส์ระหว่างประเทศ
ออกแบบระบบควบคุมงานขนส่งและบัญชี งานครอบคลุมการผ่านพิธีการศุลกากร การจัดรถขนส่ง บัญชีและการเงิน บุคลากร และ Report ต่างๆ
ไม่ได้กำหนด
ไม่กำหนด
ชำระเงินภายนอกระบบ
  • เผยแพร่เมื่อ 4 ตุลาคม 2019 เวลา 10:55

โปรเจคอื่นๆ

7 ตุลาคม 2019
implement ระบบ Flow งานของ Office365
ทำ Flow งานจากระบบ Outlook>Sharepoint โดยใช้ตัวกลางเป็น MS Flow เป็นตัวช่วยได้ ระบบเริ่มจากมีคนส่งอี
32,000 - 138,000 THB
วิธีการชำระเงินชำระเงินภายนอกระบบ
3
70
© 2015-2019 FreelanceBay.com, All rights reserved.