หาคนทำงาน Co-Producer Event

รายละเอียดงาน Co-Producer Event

1. ร่วมกันคิดและวางแผนการทำงานกับ Producer, Creative และMarketing
2. ควบคุมงานให้เป็นไปตามระยะเวลา คุณภาพ และต้นทุน
3. บริหารจัดการ ควบคุมการทำงาน และดูแลทีมงาน ให้ปฎิบัติตามขั้นตอน
4. แก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้ากับปัญหาและข้อผิดพลาดได้
5. ประสานงานทั้งภายใน และภายนอก สรุป วิเคราะห์ และปรับปรุงคุณภาพงานและทีมงาน
6. รวบรวมเอกสาร บิล, ใบเสร็จ, เบิกค่าใช้จ่าย, แจ้งค่าใช้จ่าย
7. วางแผนงาน Road Show, รันคิวหน้างาน, ดูงานโครงสร้างได้

ชม.

ข้อมูลงานเพิ่มเติม

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อดูข้อมูลทั้งหมด
เข้าสู่ระบบ

ตารางงาน

เลือกช่วงเวลาที่ต้องการ
มีสิทธิ์เสนอราคาให้ผู้ว่าจ้าง โดยระบุรายละเอียดของงานที่ทำและค่าบริการ เฉพาะฟรีแลนซ์ที่ผ่านการยืนยันตัวตนแล้ว และได้เปิดใช้บริการนี้กับทาง FreelanceBay เท่านั้น
มีสิทธิ์เสนอราคาให้ผู้ว่าจ้าง โดยระบุรายละเอียดของงานที่ทำและค่าบริการ เฉพาะฟรีแลนซ์ที่ผ่านการยืนยันตัวตนแล้ว และเปิดใช้บริการนี้กับ FreelanceBay
ผ่านการยืนยันตัวตนแล้ว ฟรีแลนซ์กรอกรายละเอียดครบถ้วน มีเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ และส่งสำเนาบัตรประชาชนเข้ามาเพื่อยืนยันตัวตันแล้ว
ผ่านการยืนยันตัวตนแล้ว ฟรีแลนซ์กรอกรายละเอียดครบถ้วน มีเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ และส่งสำเนาบัตรประชาชนเข้ามาเพื่อยืนยันตัวตันแล้ว
เลือกหมวดหมู่ รีเซ็ต
เลือกบริเวณ รีเซ็ต