หาคนทำงาน Creative Event

รายละเอียดงาน Creative Event

1. เป็นผู้นำ Creative Team ในการร่วมประชุมกับทีมงานโครงการ (Project Team) ในการร่วมรับฟังรายละเอียดของงานและเป้าหมายที่ลูกค้ากำหนด

2. ร่วมกับทีมขาย (Account Management) ในการรับฟังรายละเอียดของลูกค้า (Customer Requirements) เพื่อนำมาร่วมอธิบายรายละเอียดให้ที่ประชุมทีมงานโครงการ

3. เป็นผู้นำในการนำเสนอความคิดสร้างสรรค์ที่ประมวลมาจาก Creative Team และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสมาชิกอื่นๆในทีมงานโครงการ

4. นำความคิดหลายๆด้านมาร่วมประชุม Creative Team เพื่อประมวลสรุปเป็นนวัตกรรมเพื่อสื่อสารการตลาดที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะโครงการที่มีความโดดเด่นตามความต้องการของลูกค้า

5. ร่วมกับทีมงานโครงการในการวิเคราะห์และเสนอแนะแนวทางแก้ไขรายละเอียดโครงการทั้งด้านแนวคิดของงาน ลักษณะงาน และกิจกรรมที่มีความโดดเด่นเฉพาะทางก่อนนำเสนอลูกค้า

6. ร่วมประชุมตรวจสอบ ติดตามความก้าวหน้า และปรับปรุงแก้ไข การผลิตงานโครงการและการเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการ

7. ร่วมประชุมประเมินผลการดำเนินงานโครงการและนำเสนอความคิดเห็นในการปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงานครั้งต่อไป

ชม.

ข้อมูลงานเพิ่มเติม

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อดูข้อมูลทั้งหมด
เข้าสู่ระบบ

ตารางงาน

เลือกช่วงเวลาที่ต้องการ
มีสิทธิ์เสนอราคาให้ผู้ว่าจ้าง โดยระบุรายละเอียดของงานที่ทำและค่าบริการ เฉพาะฟรีแลนซ์ที่ผ่านการยืนยันตัวตนแล้ว และได้เปิดใช้บริการนี้กับทาง FreelanceBay เท่านั้น
มีสิทธิ์เสนอราคาให้ผู้ว่าจ้าง โดยระบุรายละเอียดของงานที่ทำและค่าบริการ เฉพาะฟรีแลนซ์ที่ผ่านการยืนยันตัวตนแล้ว และเปิดใช้บริการนี้กับ FreelanceBay
ผ่านการยืนยันตัวตนแล้ว ฟรีแลนซ์กรอกรายละเอียดครบถ้วน มีเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ และส่งสำเนาบัตรประชาชนเข้ามาเพื่อยืนยันตัวตันแล้ว
ผ่านการยืนยันตัวตนแล้ว ฟรีแลนซ์กรอกรายละเอียดครบถ้วน มีเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ และส่งสำเนาบัตรประชาชนเข้ามาเพื่อยืนยันตัวตันแล้ว
เลือกหมวดหมู่ รีเซ็ต
เลือกบริเวณ รีเซ็ต