หาคนทำงาน งานวิเคราะห์และออกแบบระบบ

งานถูกปิดแล้ว

รายละเอียดงาน งานวิเคราะห์และออกแบบระบบ

ต้องการ Freelance หรือ บริษัทฯ ที่สนใจ เข้ามารับงานวิเคราะห์และออกแบบระบบ โดยมีเนื้องานดังนี้
- ร่วมกับ Project Manager ของบริษัทฯ เข้าไปร่วมประชุม วิเคราะห์งานใน Site งาน
- ทำ Product Backlog / Class ของชิ้นงาน เพื่อส่งให้ ทีม Developer ของบริษัท นำไปพัฒนาต่อ
- จัดทำเอกสารวิเคราะห์และออกแบบระบบ เพื่อส่งมอบให้บริษัท

โดยมีเอกสาร ในการส่งมอบ ดังนี้
- System Requirement Spec (SRS)
- System Design Document (SDD) ประกอบด้วย
- ER , Data Dictionary
- UI Design (Web and Mobile App) , Prototype

ระบบขนาดกลาง มีความต้องการชัดเจน สามารถแบ่งชำระเป็นงวดงาน ได้

ข้อมูลงานเพิ่มเติม

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อดูข้อมูลทั้งหมด
เข้าสู่ระบบ

ตารางงาน

เลือกช่วงเวลาที่ต้องการ
มีสิทธิ์เสนอราคาให้ผู้ว่าจ้าง โดยระบุรายละเอียดของงานที่ทำและค่าบริการ เฉพาะฟรีแลนซ์ที่ผ่านการยืนยันตัวตนแล้ว และได้เปิดใช้บริการนี้กับทาง FreelanceBay เท่านั้น
มีสิทธิ์เสนอราคาให้ผู้ว่าจ้าง โดยระบุรายละเอียดของงานที่ทำและค่าบริการ เฉพาะฟรีแลนซ์ที่ผ่านการยืนยันตัวตนแล้ว และเปิดใช้บริการนี้กับ FreelanceBay
ผ่านการยืนยันตัวตนแล้ว ฟรีแลนซ์กรอกรายละเอียดครบถ้วน มีเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ และส่งสำเนาบัตรประชาชนเข้ามาเพื่อยืนยันตัวตันแล้ว
ผ่านการยืนยันตัวตนแล้ว ฟรีแลนซ์กรอกรายละเอียดครบถ้วน มีเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ และส่งสำเนาบัตรประชาชนเข้ามาเพื่อยืนยันตัวตันแล้ว
เลือกหมวดหมู่ รีเซ็ต
เลือกบริเวณ รีเซ็ต