หาคนทำงาน ต้องการหาคนทำโปรแกรม Microsoft Excel

งานถูกปิดแล้ว

รายละเอียดงาน ต้องการหาคนทำโปรแกรม Microsoft Excel

ต้องการทำโปรแกรม Excel ในรูปแบบของการตรวจนับชิ้นส่วนคงเหลือ โดยมีการแจ้งเตือนว่าสินค้าไหนจะหมดแล้ว หรือจำนวนชิ้นส่วนมีรูปแบบที่ผิดปกติ เช่น ชิ้นส่วนหัวเตียงต้องมี 2 ชิ้นจึงจะประกอบเป็นเตียงหนึ่งเตียงได้ แต่ข้อมูลที่ได้รับมามีชิ้นส่วนเหลือเพียง 1 ชิ้น ก็ให้ทำสัญลักษณ์แสดงว่าควรสั่งผลิตเพิ่ม หรือควรได้รับการตรวจสอบ โดยข้อมูลที่มีให้คือรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ ได้แก่
1.รหัส,ชื่อ,ขนาด,สี
2.ประวัติการรับเข้า (วันที่/จำนวน)
3.ประวัติการเบิกออกจากแผนก (วันที่/จำนวน)
สิ่งที่ต้องการให้แสดงผล เมื่อพิมพ์ชื่อผลิตภัณฑ์
จะต้องแสดงจำนวนชิ่นส่วนแต่ละชิ้นที่เหลืออยู่ของผลิตภัณฑ์นั้น
มีการแจ้งเตือนจำนวนที่ผิดปกติ

ข้อมูลงานเพิ่มเติม

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อดูข้อมูลทั้งหมด
เข้าสู่ระบบ

ตารางงาน

เลือกช่วงเวลาที่ต้องการ
มีสิทธิ์เสนอราคาให้ผู้ว่าจ้าง โดยระบุรายละเอียดของงานที่ทำและค่าบริการ เฉพาะฟรีแลนซ์ที่ผ่านการยืนยันตัวตนแล้ว และได้เปิดใช้บริการนี้กับทาง FreelanceBay เท่านั้น
มีสิทธิ์เสนอราคาให้ผู้ว่าจ้าง โดยระบุรายละเอียดของงานที่ทำและค่าบริการ เฉพาะฟรีแลนซ์ที่ผ่านการยืนยันตัวตนแล้ว และเปิดใช้บริการนี้กับ FreelanceBay
ผ่านการยืนยันตัวตนแล้ว ฟรีแลนซ์กรอกรายละเอียดครบถ้วน มีเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ และส่งสำเนาบัตรประชาชนเข้ามาเพื่อยืนยันตัวตันแล้ว
ผ่านการยืนยันตัวตนแล้ว ฟรีแลนซ์กรอกรายละเอียดครบถ้วน มีเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ และส่งสำเนาบัตรประชาชนเข้ามาเพื่อยืนยันตัวตันแล้ว
เลือกหมวดหมู่ รีเซ็ต
เลือกบริเวณ รีเซ็ต