หาคนทำงาน หา Outsource พัฒนา Service Monitoring

งานถูกปิดแล้ว

รายละเอียดงาน หา Outsource พัฒนา Service Monitoring

เนื้องานเป็นการพัฒนาหน้าจอที่มี Business Process เป็นการดึงข้อมูลจากระบบอื่นที่ต้องการเชื่อมต่อกับระบบหลัก โดยอยู่ในรูปแบบของ JSON, XML หรือบางระบบติดต่อกับ View ของฐานข้อมูลโดยทั้ง ทั้งฐานข้อมูลแบบ Oracle, MS SQL Server โดยข้อมูลที่ได้มา จะถูกจัดเก็บพักไว้ และ mapping ข้อมูลลง database แบบแนวดิ่ง (เก็บข้อมูลไว้ในตารางหลัก เพียงตารางเดียว)

เมื่อข้อมูลเข้าสู่ระบบแล้ว จะต้องมีการอัพเดตข้อมูล ทั้งแบบ auto (กำหนดรอบการอัพเดตตามเวลาที่กำหนด) และ manual ( แอดมิน มาอัพเดตข้อมูลเอง)
1. เครื่องมือที่ใช้
- SQL Server 2016 (เน้นทักษะ stored procedure ต้องดีมาก)
- ASP.NET (C#)
- Type sript
- Quartz.NET

2. Feature
2.1 สามารถเรียกข้อมูลระบบอื่นที่เข้ามาเชื่อมต่อกับระบบหลัก ในรูปแบบ Web API (XML / JSON) ได้
2.2 สามารถแปลงข้อมูลในรูปของ View / Table ให้อยู่ในรูปแบบของ Web API ได้
2.3 สามารถนำเข้าข้อมูลจาก Web API เข้าสู่ฐานข้อมูลตาม Database Design ของระบบหลักได้ (Hierarchy Database) ซึ่งประกอบด้วยประเภทข้อมูลดังต่อไปนี้
- short_text
- paragraph_text
- single_answer
- multiple_answer
- dropdown
- datetime
- upload
- data_table
- master
3. สามารถอัพเดตข้อมูลจากระบบอื่นที่เชื่อมต่อ ทั้งแบบ Manual Update และ Schedule Update เข้าสู่ระบบหลักได้

ข้อมูลงานเพิ่มเติม

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อดูข้อมูลทั้งหมด
เข้าสู่ระบบ

ตารางงาน

เลือกช่วงเวลาที่ต้องการ
มีสิทธิ์เสนอราคาให้ผู้ว่าจ้าง โดยระบุรายละเอียดของงานที่ทำและค่าบริการ เฉพาะฟรีแลนซ์ที่ผ่านการยืนยันตัวตนแล้ว และได้เปิดใช้บริการนี้กับทาง FreelanceBay เท่านั้น
มีสิทธิ์เสนอราคาให้ผู้ว่าจ้าง โดยระบุรายละเอียดของงานที่ทำและค่าบริการ เฉพาะฟรีแลนซ์ที่ผ่านการยืนยันตัวตนแล้ว และเปิดใช้บริการนี้กับ FreelanceBay
ผ่านการยืนยันตัวตนแล้ว ฟรีแลนซ์กรอกรายละเอียดครบถ้วน มีเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ และส่งสำเนาบัตรประชาชนเข้ามาเพื่อยืนยันตัวตันแล้ว
ผ่านการยืนยันตัวตนแล้ว ฟรีแลนซ์กรอกรายละเอียดครบถ้วน มีเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ และส่งสำเนาบัตรประชาชนเข้ามาเพื่อยืนยันตัวตันแล้ว
เลือกหมวดหมู่ รีเซ็ต
เลือกบริเวณ รีเซ็ต