หาคนทำงาน ต้องการหาคนทำนาฬิกาอาชญกรรม บอกคดี บอกช่วงเวลาเกิดเหตุ

งานถูกปิดแล้ว

รายละเอียดงาน ต้องการหาคนทำนาฬิกาอาชญกรรม บอกคดี บอกช่วงเวลาเกิดเหตุ

เป็นการนำข้อมูลมาลงในวงกลมโดยใน
-แต่ละสี จะบอกพื้นที่
-แต่ละ หมุดแต่ละสี จะบอกคดี
-และบอกช่วงเวลา
.....ผมต้องการลงข้อมูลทางคอมพิวเตอร์และไปปรากฏใน วงกลม ข้อมูลมีดังนี้
เวลา / พื้นที / คดี
สามารถแยกเป็นเดือนๆ / 3 เดือน / 6 เดือน / 1 ปี
หรืออะไรที่พิเศษ กว่านี้ได้

ข้อมูลงานเพิ่มเติม

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อดูข้อมูลทั้งหมด
เข้าสู่ระบบ

ตารางงาน

เลือกช่วงเวลาที่ต้องการ
มีสิทธิ์เสนอราคาให้ผู้ว่าจ้าง โดยระบุรายละเอียดของงานที่ทำและค่าบริการ เฉพาะฟรีแลนซ์ที่ผ่านการยืนยันตัวตนแล้ว และได้เปิดใช้บริการนี้กับทาง FreelanceBay เท่านั้น
มีสิทธิ์เสนอราคาให้ผู้ว่าจ้าง โดยระบุรายละเอียดของงานที่ทำและค่าบริการ เฉพาะฟรีแลนซ์ที่ผ่านการยืนยันตัวตนแล้ว และเปิดใช้บริการนี้กับ FreelanceBay
ผ่านการยืนยันตัวตนแล้ว ฟรีแลนซ์กรอกรายละเอียดครบถ้วน มีเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ และส่งสำเนาบัตรประชาชนเข้ามาเพื่อยืนยันตัวตันแล้ว
ผ่านการยืนยันตัวตนแล้ว ฟรีแลนซ์กรอกรายละเอียดครบถ้วน มีเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ และส่งสำเนาบัตรประชาชนเข้ามาเพื่อยืนยันตัวตันแล้ว
เลือกหมวดหมู่ รีเซ็ต
เลือกบริเวณ รีเซ็ต