หาคนทำงาน โครงการจอแสดงผลลูกค้าด้วย Tablet Android

งานถูกปิดแล้ว

รายละเอียดงาน โครงการจอแสดงผลลูกค้าด้วย Tablet Android

ความต้องการขั้นต้น
1. จัด Layout แนวตั้ง และแนวนอน
2. มีจอภาพสำหรับตั้งค่า Config บน Tablet หรือ PC
3. สามารถ Upgrade Software / File Pic/VDO จาก Share folder ได้อัตโนมัติ กรณีที่มีหลายเครื่อง
Table of Contents
PRP
1. Introduction (บทนำโครงการ) 4
2. Acronyms/Terminology (คำย่อ/ศัพท์เฉพาะ) 4
3. General Customer Requirements (ความต้องการเบื้องต้นของลูกค้า) 5
4. Scope (ขอบเขตงาน) 6
5. Objective of the project (วัตถุประสงค์ของโครงการ) 20
6. Deliverables (ส่งมอบงาน) 20
7. Composition of Work Team (ทีมงาน) 21
8. Tasks and responsibilities (งานและความรับผิดชอบ) 22
9. Estimated Effort and Cost (ประมาณการกำลังคนและค่าใช้จ่าย) 24
10. Project Risks (ความเสี่ยง) 25
11. Version Control Strategy (การจัดเก็บเอกสารและข้อมูล) 25
12. Delivery Instructions (ขั้นตอนจัดเตรียมการส่งมอบ) 30


ข้อมูลงานเพิ่มเติม

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อดูข้อมูลทั้งหมด
เข้าสู่ระบบ

ตารางงาน

เลือกช่วงเวลาที่ต้องการ
มีสิทธิ์เสนอราคาให้ผู้ว่าจ้าง โดยระบุรายละเอียดของงานที่ทำและค่าบริการ เฉพาะฟรีแลนซ์ที่ผ่านการยืนยันตัวตนแล้ว และได้เปิดใช้บริการนี้กับทาง FreelanceBay เท่านั้น
มีสิทธิ์เสนอราคาให้ผู้ว่าจ้าง โดยระบุรายละเอียดของงานที่ทำและค่าบริการ เฉพาะฟรีแลนซ์ที่ผ่านการยืนยันตัวตนแล้ว และเปิดใช้บริการนี้กับ FreelanceBay
ผ่านการยืนยันตัวตนแล้ว ฟรีแลนซ์กรอกรายละเอียดครบถ้วน มีเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ และส่งสำเนาบัตรประชาชนเข้ามาเพื่อยืนยันตัวตันแล้ว
ผ่านการยืนยันตัวตนแล้ว ฟรีแลนซ์กรอกรายละเอียดครบถ้วน มีเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ และส่งสำเนาบัตรประชาชนเข้ามาเพื่อยืนยันตัวตันแล้ว
เลือกหมวดหมู่ รีเซ็ต
เลือกบริเวณ รีเซ็ต