หาคนทำงาน รับสมัคร Data Analyst (Part-time)

งานถูกปิดแล้ว

รายละเอียดงาน รับสมัคร Data Analyst (Part-time)

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

• วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อแสดงผลข้อมูลตามการมอบหมายของหัวหน้างาน (Project Manager) ผ่านโปรแกรม Power BI
• เขียนคำสั่ง SQL เพื่อแสดงผลและวิเคราะห์ข้อมูล
• ใช้ Pivot Excel เพื่อแสดงผลและวิเคราะห์ข้อมูล
• จัดทำรายงานและ Dashboard

คุณสมบัติเพิ่มเติม :

• จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
• มีความรู้ใช้สูตร Excel เช่น pivot, vlookup, if, sumif ได้อย่างดี กรณีที่มีความเชี่ยวชาญการใช้งาน Power BI จะได้รับการพิจาณาเป็นพิเศษ
• สามารถเขียนคำสั่ง SQL ได้เป็นอย่างดี
• มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการอ่านข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล

ที่อยู่ติดต่อ
IT Survive Ltd.,Part.
0814264205
itsurvive@hotmail.com

ข้อมูลงานเพิ่มเติม

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อดูข้อมูลทั้งหมด
เข้าสู่ระบบ

ตารางงาน

เลือกช่วงเวลาที่ต้องการ
มีสิทธิ์เสนอราคาให้ผู้ว่าจ้าง โดยระบุรายละเอียดของงานที่ทำและค่าบริการ เฉพาะฟรีแลนซ์ที่ผ่านการยืนยันตัวตนแล้ว และได้เปิดใช้บริการนี้กับทาง FreelanceBay เท่านั้น
มีสิทธิ์เสนอราคาให้ผู้ว่าจ้าง โดยระบุรายละเอียดของงานที่ทำและค่าบริการ เฉพาะฟรีแลนซ์ที่ผ่านการยืนยันตัวตนแล้ว และเปิดใช้บริการนี้กับ FreelanceBay
ผ่านการยืนยันตัวตนแล้ว ฟรีแลนซ์กรอกรายละเอียดครบถ้วน มีเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ และส่งสำเนาบัตรประชาชนเข้ามาเพื่อยืนยันตัวตันแล้ว
ผ่านการยืนยันตัวตนแล้ว ฟรีแลนซ์กรอกรายละเอียดครบถ้วน มีเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ และส่งสำเนาบัตรประชาชนเข้ามาเพื่อยืนยันตัวตันแล้ว
เลือกหมวดหมู่ รีเซ็ต
เลือกบริเวณ รีเซ็ต