ค้นหา

แปลภาษาและล่าม หาฟรีแลนซ์แปลภาษาและล่าม ที่นี่

เปลี่ยนหมวด
ก่อนหน้าถัดไป
แปลภาษาไทย-อังกฤษ, อังกฤษ-ไทย รับทำงานเอกสารต่างๆ
จบจากคณะศิลปศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษภาษาศาสตร์ เกรดเฉลี่ย 3.61
รับแปลเอกสาร Eng-Thai ทุกประเภท
รับแปลบทความทางวิชาการ วรรณกรรม งานวิจัย และเอกสารทั่วไปทุกประเภท อังกฤษ-ไทย ราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 350-800 บาทต่อหน้า (แบบอักษร Tahoma ขนาด 12) ปรับราคาขึ้นลงตามจำนวนศัพท์เฉพาะและความเร่งของงาน รับแปลบทคัดย่องานวิจัยไทย-อังกฤษ ราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 400-600 บาทต่อบท ปรับราคาขึ้นลงตามจำนวนศัพท์เฉพาะและความเร่งของงาน รับเขียนฉลากสินค้าในรูปแบบภาษาไทย พร้อมแปลไทย-อังกฤษ ราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 350-500 ต่อสินค้าหนึ่งชิ้น หากมีข้อความภาษาไทยมาเองราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 250-400 ต่อสินค้าหนึ่งชิ้น ปรับราคาขึ้นลงตามความความสั้น-ยาวของฉลากและความเร่งของงาน หากสนใจแปลเอกสารสามารถส่งไฟล์งานและระยะเวลาที่ต้องการงานของท่านมาที่ orawan.jboon@gmail.com พร้อมรอการติดต่อกลับภายใน 24 ชม.เพื่อประเมินราคางาน หลังตกลงจ้างงานท่านต้องโอนเงินเพื่อมัดจำงานครึ่งหนึ่งของราคาที่ตกลงผ่านบัญชีที่แจ้งให้ (หรือจ่ายล่วงหน้าทั้งหมดหากท่านต้องการ) ติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลข 082 073 4075 จันทร์ - ศุกร์ 17.30-23.00 น. เสาร์-อาทิตย์ ติดต่อได้ 24 ชม. Translation Service for academic article, Literality, Research and any documentation From Eng-Thai Start price 350-800 baht/page (font Tahoma 12) The price up and down follow by technical vocabulary and rush Translate the abstract in research paper from Thai-Eng price start from 400-600 baht/piece The price up and down follow by technical vocabulary and rush Create the label word and translate from Thai-Eng price start from 350-500 baht/piece without create in Thai word the price start from 250-400 baht/piece The price up and down follow by length and rush If you need my service, please send you file and the period of work to orawan.jboon@gmail.com and then wait an e-mail reply in 24 hrs. I will inform you the price. After the deal, the customer must be paid deposit in half of all prices by an informed bank account. (Or paid all in first if you want) More information please contact phone number 082 073 4075 Mon-Fri 17.30-23.00 / Sat and Sun are all days available
Desty
0
0
31
รับแปล ENG
มีประสบการณ์ไป work and travel ที่ US เป็นเวลา 3 เดือน ผมรับงานแปลเพื่อที่จะฝึกภาษาจะได้นำไปใช้ใน สาขาวิชาชีพ ปัจจุบันเรียนอยู่ที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะวิศวกรรมศาสตร์
Premior
0
0
31
รับแปลเอกสารภาษาลาว
รับแปลเอกสารจากภาษาลาวเป็นภาษาไทย ค่าจ้างแล้วแต่จะให้เลยค่ะ ถ้าเดือดร้อนเรื่องเงินจริงๆเรายินดีแปลให้ฟรี พร้อมกับตรวจ proof ให้ด้วยค่ะ
รับแปลภาษาอังกฤษ-ไทย
รับแปลภาษาอังกฤษ-ไทย โดยศิลปศาสตร์ มหิดล
จบจากแคนาดา แปล-ล่ามกว่า 8 ปี รับงานแปล-ล่าม ทัวร์
แปล-ล่าม อังกฤษ-ไทย ไทย-อังกฤษ มานานกว่า 8 ปี เคยแปลให้สนามบินสุวรรณภูมิ จุฬาฯ Netflix ทำ content และงานทัวร์ได้
sunny
0
0
39
รับแปลเอกสาร/หนังสือเด็กภาษาEng-Thai/Thai-Eng
รับแปลเอกสาร/หนังสือเด็ก/บทความย่อ/เรื่องสั้น/ชีทสื่อการเรียน Eng-Thai/Thai-Eng
รับแปลเอกสาร ไทยเป็นจีน จีนเป็นไทย
รับแปลเอกสาร หรือเป็นล่าม ไทยเป็นจีน จีนเป็นไทย
แปลและล่าม ไทยอังกฤษ มีคุณภาพและราคาเหมาะสม
การแปลไทย-อังกฤษ/อังกฤษ-ไทย มีประสบการณ์การแปลและล่ามในงานทางการ แปลด้านกฏหมาย แปลเอกสารทางธุรกิจ ราชการ รวดเร็ว มีคุณภาพ สามารถรับงานทั้งในและนอกสถานที่
รับแปล journal ทางวิทยาศาสตร์ / ตรวจเล่มงานวิจัย
แปล journal ทางวิทยาศาสตร์สายสุขภาพ และตรวจเล่มงานวิจัย แก้คำผิด
Imm_mii
0
0
52
รับแปลภาษา TH-EN, EN-TH และทำแผนการสอนภาษาอังกฤษ
จบการศึกษา สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ประสบการณ์ตรง งานแปลทั่วไป, หนังสือ,วิจัย มากกว่า 5 ปี
ผมชื่อ เอก นะครับ ต้องการแปลข่าวหรือบทความต่างๆ
ตอนนี้ทำงานข่าวทั่วไป และต้องการเพิ่มทักษะในการแปลข่าวต่าง ๆ มากยิ่งขึ้น
นักแปลภาษาเยอรมันและอังกฤษ
เป็นนักแปลและล่ามอิสระด้านภาษาเยอรมันและอังกฤษ มีผลงานกับบริษัทแปลในกรุงเทพฯ
Sod87
0
0
109
รับแปลและอธิบาย paper ทางวิทยาศาสตร์ ให้เข้าใจง่าย
::TM Explainer:: รับแปลเอกสาร paper งานวิจัย บทความวิชาการ ทางวิทยาศาสตร์ เช่น เคมี ชีววิทยา เภสัชศาสตร์ โดยที่ในการแปลจะไม่ได้แปลคำต่อคำ แต่จะอธิบายโดยใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย อ่านแล้วมีความเข้าใจมากขึ้น ไม่ผิดเพี้ยนความหมายทางเทคนิคที่ผู้แต่งต้องการสื่อความหมาย เราเน้นเป็นแบบพี่สอนน้อง ไม่ใช่รับงาน แปล ส่ง จ่ายตังค์ แต่จะเขียนอธิบายให้เข้าใจในเนื้อหา ส่งงานแล้วยังไม่เคลียร์ตรงจุดไหน บอกให้ทางเราอธิบายได้ ผู้รับแปล จบปริญญาโท คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล สอบถามรายละเอียดทาง https://facebook.com/TMexplainer inbox ได้เลยครับ email :: explainer.tm@gmail.com
รับแปลเอกสารอังกฤษเป็นไทย ไทยเป็นอังกฤษ
สามารถแปลภาษาอังกฤษไทยได้และสามารถทำงานกราฟฟิกได้
รับแปลงาน ENG-TH, TH-ENG, NOR-ENG
รับแปลงานภาษาอังกฤษ, ไทย, นอร์เวย์ - งานเอกสาร - บทความ - บทเรียน - วิทยานิพนธ์ - presentation - อื่นๆ ไทย-อังกฤษ, อังกฤษ-ไทย อู๋ 095-636-2945
แปลเอกสาร อังกฤษ ไทย คุณภาพสูง
สามารถแปลเอกสารได้มีคุณภาพ อ่านแล้วเข้าใจได้ดี
รับแปลภาษา อังกฤษ-ไทย ล่ามนอก/ในสถานที่
- สำเร็จการศึกษาจาก เอแบค ทั้งปริญญาตรี และปริญญาโท - มีประสบการณ์ทำงานกับต่างชาติ เอเชีย และยุโรปประมาณ 10 ปี - สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี แปลรวดเร็ว และถูกต้อง - ขยัน ตั้งใจทำงาน และซื่อสัตย์ - สามารถทำงานในหรือนอกสถานที่ได้ - สามารถทำงาน กรุงเทพ หรือ ต่างจังหวัดได้ - ประจำต่างประเทศได้ - ล่วงเวลามืดค่ำกลางคืนได้ - Graduated from International University for both Bachelor and Master Degree - Experienced on working with International Corporation for more than 10 years - Able to communicate in English and fast translation - Hard working person and honest - Able to work at vary places - Able to work in upcountry or other country - Able to work overtime or night shift - Can be formal or can be like friend
simple
0
0
121
รับแปลเอกสาร Thai English รับทำโปรเจคภาษาอังกฤษ
รับแปลได้ทั้งไทย-อังกฤษ อังกฤษ-ไทย พูด อ่าน เขียน ภาษาไทยและอังกฤษได้ทั้งสองคะ
Lisa
0
0
65
รับแปลภาษาญี่ปุ่นและภาษาอังกฤษ
แปลภาษาโดยผู้ที่ชำนาญด้านภาษาจริง โดยผู้ใช้ภาษาในประเทศญี่ปุ่นมากว่า 10 ปี โดยผู้ชำนาญด้านภาษาอังกฤษและโบราณอังกฤษ ระดับสูง
nicotine
0
0
51
ก่อนหน้าถัดไป
มีสิทธิ์เสนอราคาให้ผู้ว่าจ้าง โดยระบุรายละเอียดของงานที่ทำและค่าบริการ เฉพาะฟรีแลนซ์ที่ผ่านการยืนยันตัวตนแล้ว และได้เปิดใช้บริการนี้กับทาง FreelanceBay เท่านั้น
มีสิทธิ์เสนอราคาให้ผู้ว่าจ้าง โดยระบุรายละเอียดของงานที่ทำและค่าบริการ เฉพาะฟรีแลนซ์ที่ผ่านการยืนยันตัวตนแล้ว และเปิดใช้บริการนี้กับ FreelanceBay
ผ่านการยืนยันตัวตนแล้ว ฟรีแลนซ์กรอกรายละเอียดครบถ้วน มีเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ และส่งสำเนาบัตรประชาชนเข้ามาเพื่อยืนยันตัวตันแล้ว
ผ่านการยืนยันตัวตนแล้ว ฟรีแลนซ์กรอกรายละเอียดครบถ้วน มีเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ และส่งสำเนาบัตรประชาชนเข้ามาเพื่อยืนยันตัวตันแล้ว
เลือกหมวดหมู่ รีเซ็ต
เลือกบริเวณ รีเซ็ต