ค้นหา

แปลภาษาและล่าม หาฟรีแลนซ์แปลภาษาและล่าม ที่นี่

เปลี่ยนหมวด
ก่อนหน้าถัดไป
กุลจิรา
88
อัพเดท 7 เดือนที่แล้ว
ธูป
15
อัพเดท 6 เดือนที่แล้ว
Aekz
99
อัพเดท 7 เดือนที่แล้ว
Roong_freelancer
175
อัพเดท 7 เดือนที่แล้ว
ชีระ
131
อัพเดท 7 เดือนที่แล้ว
Kanjana
164
อัพเดท 7 เดือนที่แล้ว
พอลลีน
17
อัพเดท 6 เดือนที่แล้ว
เชอร์รี่
70
อัพเดท 7 เดือนที่แล้ว
หัต
109
อัพเดท 7 เดือนที่แล้ว
PumPui
90
อัพเดท 1 ปีที่แล้ว
uncle det
114
อัพเดท 7 เดือนที่แล้ว
จำรัส
160
อัพเดท 7 เดือนที่แล้ว
Pepoe
180
อัพเดท 7 เดือนที่แล้ว
วีนัส
112
อัพเดท 7 เดือนที่แล้ว
Kina
157
อัพเดท 6 เดือนที่แล้ว
YukioTsubasa
85
อัพเดท 6 เดือนที่แล้ว
JJ
187
อัพเดท 7 เดือนที่แล้ว
Matthew
141
อัพเดท 7 เดือนที่แล้ว
วิกานดา
169
อัพเดท 7 เดือนที่แล้ว
Gun
Hello, I'm a freelance
15
อัพเดท 1 เดือนที่แล้ว
ก่อนหน้าถัดไป
มีคำแนะนำตัวเองและรายละเอียดชัดเจน
คุณยังอธิบายรายละเอียดไม่เพียงพอ กรุณาใส่คำแนะนำตัวเองและรายละเอียดให้ชัดเจน
มีคำแนะนำตัวเองและรายละเอียด
ยังไม่ได้เขียนคำแนะนำตัวเองและรายละเอียด
มีการอัพโหลดผลงานที่เคยทำแล้ว
กรุณาอัพโหลดผลงานที่เคยทำ เพื่อให้ผู้ว่าจ้างได้เห็นตัวอย่างผลงานของคุณ
มีผลงานที่เคยทำแสดงอยู่
สมาชิกยังไม่เคยอัพโหลดผลงาน
ระบุค่าบริการแล้ว
กรุณาระบุค่าบริการของคุณ เพื่อประกอบการตัดสินใจของผู้ว่าจ้าง
มีการระบุอัตราค่าบริการ ให้คุณได้ทราบอย่างชัดเจน
ไม่ได้ระบุค่าบริการ
ผ่านการยืนยันตัวตนแล้ว
คุณสามารถยืนยันตัวตนได้ การยืนยันจะเป็นการเพิ่มความน่าเชื่อถือของโปรไฟล์คุณ
ผ่านการยืนยันตัวตน โดยส่งเอกสารหลักฐานและที่อยู่เพื่อพิสูจน์ตัวตนแล้ว
ยังไม่ได้ยืนยันตัวตน
เลือกหมวดหมู่ รีเซ็ต
เลือกบริเวณ รีเซ็ต