แปลภาษาและล่าม หาฟรีแลนซ์แปลภาษาและล่าม ที่นี่

เปลี่ยนหมวด
ก่อนหน้าถัดไป
รับแปลงาน EH-TH, TH-EN
- กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นปริญญาโท สาขาวิชาการแปลและการล่าม (สายการแปล) ศูนย์การแปลและการล่ามเฉลิมพระเกียรติ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - มีประสบการณ์การแปลบทความวิชาการ บทคัดย่อวิทยานิพนธ์ บทพิธีกร และละครต่างประเทศ
Bodin.w
ไม่ได้ระบุ
0.0
0
45
ล่าม-แปล-ไกด์ ภาษาญี่ปุ่น ยินดีให้บริการค่ะ
ภาษาญี่ปุ่น N1 TOEIC 705 คะแนน ประสบการณ์ล่าม 4 ปี เคยใช้ชีวิตอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่น มีประสบการณ์ทำทัวร์ในประเทศญี่ปุ่น
Tukkatarn
ไม่ได้ระบุ
0.0
0
25
**Subtitle โคตรปัง**
ทำซับ และแปลบทความ
BSAHA
ไม่ได้ระบุ
0.0
0
33
TheGames
ไม่ได้ระบุ
0.0
0
81
รับแปลเอกสาร EN to TH ทุกสไตล์ รับเขียนบทความ
มีความชำนาญในการแปล ภาษาอังกฤษ เป็น ภาษาไทย ไม่ว่าจะเป็นบทความสั้น เรื่องสั้น เรื่องยาว เอกสารวิชาการ หรือเรื่องทั่วไป
แว่นเหลี่ยม
ไม่ได้ระบุ
0.0
0
28
รับ proofread เอกสาร ENG โดยนักศึกษาจากแคนาดา
รับ proofread, แก้แกรมม่า, เช็ครูปแบบประโยคให้ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์สำหรับงานเขียนและเอกสาร ENG ทุกประเภท - ปัจจุบันศึกษาอยู่ปี 3 เอก Creative Writing and English ที่ University of British Columbia - มีประสบการณ์การ proofread งานเขียนให้กับนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัยมา 3 ปี - มีประสบการณ์ประสานงานด้านเอกสารและกิจกรรมให้กับ TEDxUBCO และ AIESEC Thammasat - มีประสบการณ์สอนพิเศษภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียน,นักศึกษาและวัยทำงานมา 3 ปี
Sukittima
ไม่ได้ระบุ
0.0
0
64
รับแปล Thai-Eng/ Eng-Thai ธุรกิจตลาดทุน กฎหมาย
รับแปลงาน Thai-Eng/ Eng-Thai มีความเชียวชาญงานแปลทางสายงานธุรกิจตลาดทุนและกฎหมาย เช่น ธุรกิจหลักทรัพย์ เช่น หนังสือชี้ชวน, ธุรกิจหลักทรัพย์จัดการลงทุน, แปลนโยบายของบริษัทหลักทรัพย์กรณีมีบริษัทแม่เป็นบริษัทต่างชาติ รวมทั้งงานทางด้านกฎหมาย โดยผู้แปลมีความชำนาญในการแปลในสายงานนี้มากกว่า 10 ปีเนื่องจากเคยทำงานในสายงานธุรกิจตลาดทุนทั้งภาครัฐ (สำนักงานกลต.)และเอกชน (บริษัทหลักทรัพย์)มาอย่างยาวนาน จึงสร้างความมั่นใจให้ลูกค้าได้ถึงคุณภาพงานที่ดีที่สุด
William Witawat
ไม่ได้ระบุ
0.0
0
68
รับงานล่าม ไทย เกาหลี สอนภาษาเกาหลี
สามารถแปลบทสนทนาทั่วไป และสอนภาษาเกาหลีได้
Lyn
ไม่ได้ระบุ
0.0
0
44
EN-TH Document/Subtitle Translator&Resume Creator
Graduated from Chiang Mai University, Faculty of Humanities, English major with 3.02 GPA and 875 Toeic score
Khim the Kid
ไม่ได้ระบุ
0.0
0
59
ให้บริการล่ามภาษาญี่ปุ่นและนักแปลภาษาญี่ปุ่นค่ะ^^
ล่ามภาษาไทย-ญี่ปุ่น และ ญีปุ่น-ไทย แปลเอกสารจากไทยเป็นญี่ปุ่น,ญี่ปุ่นเป็นไทย มีี QC ชาวญี่ปุ่นตรวจทานความถูกต้องของภาษา
Katepin
ไม่ได้ระบุ
0.0
0
81
Donny
ไม่ได้ระบุ
0.0
0
55
รับแปลภาษาจีน-ไทย ไทย-จีน
เข้าใจในภาษาจีน ฟัง พูด อ่าน และเขียน จบป.ตรีที่ประเทศจีน สาขาภาษาจีนธุรกิจ ประสบการณ์การทำงาน 3 ปี
Pond_HelloChinese
ไม่ได้ระบุ
0.0
0
70
รับแปลภาษา อังกฤษ-ไทย ไทย-อังกฤษ
- Translation, Proofreading, Transcription - แปลเอกสาร พิสูจน์อักษร ถอดเทป - รับพิมพ์งานด่วน ไทย อังกฤษ
Mayued
ไม่ได้ระบุ
0.0
0
95
รับแปลงาน Thai-English, สอนพิเศษภาษาอังกฤษ
รับแปลงาน (Thai-English, English-Thai) -นิทาน -รายงาน -ภาพยนตร์, ซีรีย์ หรืออื่นๆตามเสนอ รับสอนพิเศษภาษาอังกฤษอังกฤษ ประถม-มัธยมต้น ฟรีค่ะ
JUSTEVE
ไม่ได้ระบุ
0.0
0
104
รับแปลเอกสาร TH <-> EN, เขียนบทความ
ประสบการณ์ - ทำงาน 5 ปี ในฐานะวิศวกร ประสานงานกับทีมงานจากต่างประเทศ - วิทยากรพิเศษ บรรยายนักเรียนต่างชาติเป็นภาษาอังกฤษ - ล่ามแปลการบรรยาย การศึกษา พระจอมเกล้าลาดกระบัง (ปริญญาตรี+โท) TOEIC: 890
Withawin
ไม่ได้ระบุ
0.0
0
84
รับงานแปลภาษาไทยจีน มีประสบการณ์
เป็นคนจีนมีความสามารถการอ่าน ฟัง เขียน พูด ภาษาได้อย่างดี แปลภาษาไทยทำได้หลายอย่าง แช่นคู่มือการใช้ สัญญา วิศวกรรม เมนู เป็นต้น
line 2427612783
ไม่ได้ระบุ
0.0
0
79
รับแปล TH-EN • EN-TH * โดยเอกการแปล
รับแปลคอนเทนท์หลากหลายสไตล์ค่ะ (อังกฤษ-ไทย/ ไทย-อังกฤษ) จบเกียรตินิยม เอกการแปลภาษาอังกฤษโดยตรง ป. โทสาขาภาษาอังกฤษ และ ป.โทสาขาธุรกิจระหว่างประเทศ ทำงานด้านการสื่อสารและพัฒนาศักยภาพองค์กร ไม่ใช้โปรแกรมแปลสำเร็จรูปแต่อย่างใดค่ะ มั่นใจได้ในคุณภาพงานแปล/ งานเขียนค่ะ ☆ การศึกษา • ปริญญาโท: การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย • ปริญญาโท: ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ ม.ธรรมศาสตร์ • ปริญญาตรี: (เกียรตินิยม) การแปลภาษาอังกฤษ ม.เกษตรศาสตร์ • International Enterpreneurship Program, RWTH Aachen University, Germany • Diploma, Honors (เหรียญทอง), Westbrook High School, USA Class of 1997 • นักเรียนทุนโครงการแลกเปลี่ยน ศึกษาและใช้ชีวิตที่สหรัฐอเมริกา ☆ การทำงาน • Chief Editor บรรณาธิการบริหาร แปลงาน เขียนคอนเท้นท์อังกฤษ/ ไทย พิสูจน์อักษรมากว่า 12 ปี (ผลงานแปล 300+ ชิ้น) • Communications Manager ดูแลงานสื่อสาร แบรนด์ดิ้ง และพัฒนาศักยภาพองค์กร • ทำงานกับองค์กรต่างชาติ ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก ☆ ผลงานแปล • Magazine ไทย-อังกฤษ ให้กับองค์กรชั้นนำ • บทความ ข่าวสาร โฆษณา ประกาศ  • โบรชัวร์ผลิตภัณฑ์และบริการให้กับองค์กรและธุรกิจ SME  • สัญญาธุรกิจ  • คอนเท้นท์บนเว็บไซต์ • เมนูอาหาร คู่มือ แคทตาล็อค  • สารจากผู้บริหาร สคริปต์พิธีกร ซับไตเติ้ล • สื่อประชาสัมพันธ์ • งานวิชาการต่างๆ ☆ กำหนดการส่งงาน • 1 หน้า ใช้เวลา 2 วัน • 2 หน้า ใช้เวลา 3 วัน • 3-5 หน้า ใช้เวลา 5-7 วัน • 5-10 หน้า ใช้เวลา 8-10 วัน • มากกว่า 10 หน้า ขึ้นอยู่กับจำนวนเนื้อหาและตามที่ตกลงกันค่ะ ☆ ราคางานแปล  • อังกฤษ-ไทย เริ่มต้นหน้าละ 300 บาท • ไทย-อังกฤษ เริ่มต้นหน้าละ 350 บาท • เนื้อหาไม่เต็ม 1หน้า A4 อังกฤษ-ไทย 200-250 บาท • เนื้อหาไม่เต็ม 1หน้า A4 ไทย-อังกฤษ 250-280 บาท ☆ การประเมินเนื้อหางานแปล  • ธุรกิจ การตลาด โฆษณา เริ่มต้นที่ 300-350/ หน้า • วิชาการ รายงาน งานวิจัย เริ่มต้นที่ 300-350 / หน้า • การแพทย์ วิศวกรรม ไอที กฎหมาย สัญญาธุรกิจ คู่มือต่างๆ เอกสารเฉพาะทาง เริ่มต้นที่ 350/ หน้า  ☆ หลายหน้า มีส่วนลดค่ะ :)  • งานแปล 10 หน้าขึ้นไป ส่วนลด 5% • งานแปล 20 หน้าขึ้นไป ส่วนลด 10% • งานแปล 30 หน้าขึ้นไป ส่วนลด 15% ☆ ประสบการณ์ด้านธุรกิจ • การตลาด แบรนด์ดิ้ง ประชาสัมพันธ์ • การเงินการธนาคาร  • ธุรกิจระหว่างประเทศ • ธุรกิจ SME/ ออนไลน์ • วิศวกรรม พลังงาน ดิจิทัล  • โรงแรมและการท่องเที่ยว ☆ TOEIC: 970 (Result: Professional Proficiency)
Nancy
ไม่ได้ระบุ
0.0
0
202
รับแปลบทความ เอกสาร ไทย เป็น ลาว
แปลเอกสาร บทความ ฉลากสินค้า ผลงานวิจัย หนังสือ จากภาษไทย เป็น ภาษาลาว
Jacob
ไม่ได้ระบุ
0.0
0
86
แปลเอกสาร บทความ เว็บไซต์ อังกฤษ-ไทย, ไทย-อังกฤษ
นิสิตเก่าอักษรศาสตร์ที่ผันตัวเองมาเป็นนักการตลาดฝ่ายสื่อสารแบรนด์และดูแลยอดขายให้องค์กร สามารถใช้ความสามารถในการแปล ล่าม และสอนภาษาอังกฤษระดับประถมต้น - มัธยมปลายได้ค่ะ มีประสบการณ์ทำงานฟรีแลนซ์มาราวๆ 10 ปีแล้วค่ะ
kunjaekey
ไม่ได้ระบุ
0.0
0
62
รับแปลงานภาษาอังกฤษ-ไทย,เขียนบทความภาษาไทย
สามารถใช้ทักษะอ่าน-เขียนในการแปลงานจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย และใช้ทักษะฟัง-พูดติดต่อสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างดี
BIAsiriwan
ไม่ได้ระบุ
0.0
0
172
รับแปลเอกสาร ไทย-อังกฤษ อังกฤษ-ไทย เริ่ม 130 บาท
เชี่ยวชาญการแปลภาษา โดยมีประสบการณ์แปลให่แก่ทางภาครัฐและภาคเกชนระดับชาติอย่างยาวนาน
Santranslator
ไม่ได้ระบุ
0.0
0
195
ก่อนหน้าถัดไป
มีสิทธิ์เสนอราคาให้ผู้ว่าจ้าง โดยระบุรายละเอียดของงานที่ทำและค่าบริการ เฉพาะฟรีแลนซ์ที่ผ่านการยืนยันตัวตนแล้ว และได้เปิดใช้บริการนี้กับทาง FreelanceBay เท่านั้น
มีสิทธิ์เสนอราคาให้ผู้ว่าจ้าง โดยระบุรายละเอียดของงานที่ทำและค่าบริการ เฉพาะฟรีแลนซ์ที่ผ่านการยืนยันตัวตนแล้ว และเปิดใช้บริการนี้กับ FreelanceBay
ผ่านการยืนยันตัวตนแล้ว ฟรีแลนซ์กรอกรายละเอียดครบถ้วน มีเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ และส่งสำเนาบัตรประชาชนเข้ามาเพื่อยืนยันตัวตันแล้ว
ผ่านการยืนยันตัวตนแล้ว ฟรีแลนซ์กรอกรายละเอียดครบถ้วน มีเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ และส่งสำเนาบัตรประชาชนเข้ามาเพื่อยืนยันตัวตันแล้ว
เลือกหมวดหมู่ รีเซ็ต
เลือกบริเวณ รีเซ็ต