วริสรา ว.
ฟรีแลนซ์, ว่างรับงาน
ระดับ Free
ออกแบบพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่น และออกแบบบ้าน
สมัครสมาชิกเมื่อ
31 ส.ค. 2016
3หาฟรีแลนซ์
0ดำเนินงาน
0สำเร็จ

พัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่น โดย React ,javascript,html,css,bootstrap,node.js,php และออกแบบ เขียนแบบ บ้าน อาคาร โครงสร้าง ต่างๆ


ทักษะ
ค่าบริการ
3,000 - 100,000 THB

การยืนยัน

เข้าชมโปรไฟล์
188
จำนวนถูกใจ
0
ผู้ติดตาม
0
กำลังติดตาม
0
แบบบ้าน 1 ชั้น โมเดิล
วริสรา ว.
ออกแบบโครงสร้างอาคาร, เขียนแบบอนุญาต, ออกแบบอาคาร/ที่พักอาศัย
0
182
© 2015-2021 FreelanceBay.com, All rights reserved.