ชลิดา ด.
ถนัดงานContent Marketing/ จบโท การตลาดจากประเทศอังกฤษ
  0
  4
  1,957
A full-Time freelance Korean - Thai translator
  0
  0
  1,287
รับแปลงานไทย-จีน/จีน-ไทย ,ทุกชนิดงานเอกสาร งานล่ามออนไลน์
  0
  0
  55
  0
  0
  274
  0
  0
  479
  0
  0
  234
  0
  1
  358
Translator Korean-Thai or Thai-Korean รับแปลทุกอย่างที่เกี่ยวกับภาษาเกาหลี
  0
  0
  326
เป็นนักเรียนทุนของสมาคม The Rotary Yoneyama Memorial Foundation ปี 2018 ได้รับทุนจนจบปริญญาตรี
  0
  0
  83
  1
  0
  329
จบภาษาจีนธุรกิจ เกียรตินิยมอันดับ 1 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
  0
  0
  158
ล่ามภาษาเกาหลี แปลเกาหลีสอนภาษาเกาหลี
  0
  0
  128
งานแปลจีน-ไทย/ไทย-จีน,visa,work permit
  0
  0
  9
รับงานจดทะเบียน ขออนุญาตกับหน่วยงานราชการทุกประเภท ร่างและรีวิวสัญญา+เอกสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
  0
  0
  577
นักศึกษาทุนรัฐบาลไทย ปริญญาโท MBA - รับงานล่าม ไทย-อังกฤษ, ถ่ายภาพ
  0
  0
  117
  0
  0
  132
© 2015-2021 FreelanceBay.com, All rights reserved.