ชลิดา ด.
ถนัดงานContent Marketing/ จบโท การตลาดจากประเทศอังกฤษ
  0
  4
  1,907
  0
  0
  703
รับเขียนบทภาพยนตร์สั้น-สารคดี/บทความ/แปลภาษาอังกฤษ-ไทย/ตัดต่อวีดีโอ
  0
  0
  666
  0
  1
  297
รับงานแปล ไทย - อังกฤษ และ อังกฤษ - ไทย ทั้ง Resume, Article, Abstract, NEWS, etc.
  0
  0
  66
  0
  0
  330
  0
  1
  312
สวัสดีครับ มาร์กครับ จบเอกอังกฤษ
  0
  0
  97
  2
  0
  225
มีประสบการณ์ในงานวิจัยทางด้าน วิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ พลังงาน และเทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม และการสอน
  0
  0
  35
สวัสดีค่ะ ตอนนี้เป็นนักแปลอิสระค่ะ ตอนนี้รับแปลอังกฤษเป็นไทยและไทยเป็นอังกฤษค่ะ
  0
  0
  346
  0
  0
  173
เป็นฟรีแลนซ์รับแปลภาษาค่ะ รับแปลเอกสารทางวิชาการ การแพทย์ มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ สุขภาพ
  0
  0
  295
© 2015-2021 FreelanceBay.com, All rights reserved.