กมลวรรณ ก.
รับผลิตสื่อทุกชนิด อาทิ วิดีโอ ภาพนิ่ง สิ่งพิมพ์ ป้าย
  0
  0
  634
รับแปลงานไทย-จีน/จีน-ไทย ,ทุกชนิดงานเอกสาร งานล่ามออนไลน์
  0
  0
  55
รับจ้างตัดโมเดล ขึ้น 3D SkethUp
  0
  0
  293
  0
  0
  133
  0
  0
  479
รับเขียนคอนเทนต์และสคริปต์
  0
  0
  216
จบภาษาจีนธุรกิจ เกียรตินิยมอันดับ 1 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
  0
  0
  158
Chinese translator and online working
  0
  0
  6
รับแปลภาษาจีน-ไทย, อังกฤษ-ไทย, พิสูจน์อักษร
  0
  0
  1
เขียนบทความภาษาไทย แปลภาษาจีน
  0
  0
  43
สวัสดีครับ ผมชื่อนายกรณ์ ภิญญะพงษ์ เป็นนักศึกษาปีที่1 สาขาภาษาจีน ม.นครพนมครับ
  0
  0
  10
พูดภาษาจีนได้ HSK6 เคยรับงานแปลสินค้าบนเถาเป่า คีย์ข้อมูล อยู่อำเภอหาดใหญ่
  0
  0
  67
เรื่อง content,รีวิว,ดูแลเพจ หรือจะเป็นเรื่องสอนภาษาจีนผ่าน zoom,MS Team ไว้ใจเรา
  0
  0
  19
✨ แปลเรื่องย่อ แปลซับจีน แปลจีน - ไทย / ไทย - จีน
  0
  0
  32
งานแปลจีน-ไทย/ไทย-จีน,visa,work permit
  0
  0
  9
ผมสามารถรับทำงานแปลภาษาอังกฤษ และ รับทำMicrosoft Excel พิมพ์งาน เป็นต้น
  0
  0
  212
รับงานแปลภาษาจีน-ไทย อังกฤษ-ไทย บรรณาธิการ พิสูจน์อักษร
  0
  0
  219
  0
  0
  169
  0
  0
  111
นักศึกมนุษย์จีน มขปี 3 ศึกษาด้านภาษาจีน 6 ปี
  0
  0
  172
© 2015-2021 FreelanceBay.com, All rights reserved.