รินนารา ศ.
A full-Time freelance Korean - Thai translator
  0
  0
  1,269
  1
  1
  590
  0
  0
  330
  0
  0
  239
  0
  1
  312
บริการรับแปลเอกสารทั่วไปจากภาษาอาหรับเป็นไทยหรือจากภาษาไทยเป็นอาหรับ
  0
  0
  133
สวัสดีครับ มาร์กครับ จบเอกอังกฤษ
  0
  0
  97
บัณฑิตจบใหม่เอกภาษาญี่ปุ่น เคยเรียนแลกเปลี่ยนที่ญี่ปุ่นเป็นเวลา 1 ปี ผ่าน JLPT N2
  0
  0
  78
รับงานแปลเอกสาร ไทย-อังกฤษ และ อังกฤษ-ไทย แปลไได้ครอบคลุมทั้งเอกสารทั่วไป และเอกสารทางวิชาการ
  0
  0
  8
  2
  0
  225
ชื่อเบียร์ครับ เป็นคนไทยที่มีประสบการณ์ภายในสภาพแวดล้อมที่ใช้ภาษาอังกฤษมานานกว่า 10 ปีครับ
  0
  0
  403
มีประสบการณ์ในงานวิจัยทางด้าน วิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ พลังงาน และเทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม และการสอน
  0
  0
  35
สวัสดีค่ะ ตอนนี้เป็นนักแปลอิสระค่ะ ตอนนี้รับแปลอังกฤษเป็นไทยและไทยเป็นอังกฤษค่ะ
  0
  0
  346
ล่าม/แปลภาษาไทย <-> แปลภาษาอังกฤษ ส่งตรงตามกำหนด ตอบแชทตลอดเวลา
  0
  0
  325
รับแปลภาษา พม่า-ไทย, รับทำ Content และเป็น แอดมินเพจ พม่าได้
  0
  1
  255
  0
  0
  173
เป็นฟรีแลนซ์รับแปลภาษาค่ะ รับแปลเอกสารทางวิชาการ การแพทย์ มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ สุขภาพ
  0
  0
  295
รับแปลเอกสาร พิสูจน์อักษร รับเขียนและพิมพ์งานเอกสาร ออกแบบโปสเตอร์ ฯ ราคาถูก
  1
  0
  346
© 2015-2021 FreelanceBay.com, All rights reserved.