Weeradetchart D.
Café Translator คาเฟ-นักแปล รับแปลภาษา รับแปลเอกสาร
  1
  1
  274,368
แปลเปเปอร์ แปลมังงะการ์ตูน report resume essay letter แปลบทคัดย่อ รักปรึกษารายงานภาษาอังกฤษ
  0
  0
  83
รับงานเกี่ยวกับงานเขียนทุกประเภท รวมถึงงานแปลภาษาไทย-เกาหลี
  0
  1
  1,165
  0
  0
  754
  0
  0
  994
สามารถสื่อสารได้5ภาษาค่ะ ไทย อังกฤษ จีน รัสเซีย มลายู
  0
  0
  1,146
  0
  0
  993
  0
  0
  1,070
รับเกี่ยบกับการออกแบบโปรแกรมท่องเที่ยว เคยเป็นอาสาสมัครที่เกาหลีมา 1 ปี รับแปลเอกสารต่างในภาษา
  0
  0
  874
แปลอังกฤษ-ไทยหลากหลายแนว โดนใจผู้รับสาร ตรงตามความต้องการของลูกค้า
  0
  0
  278
รับเขียนบทภาพยนตร์สั้น-สารคดี/บทความ/แปลภาษาอังกฤษ-ไทย/ตัดต่อวีดีโอ
  0
  3
  1,656
  0
  0
  814
ถนัดงานContent Marketing/ จบโท การตลาดจากประเทศอังกฤษ
  2
  6
  4,837
  0
  1
  609
© 2015-2022 FreelanceBay.com, All rights reserved.