อรพิน ผ.
แปลอังกฤษ-ไทยหลากหลายแนว โดนใจผู้รับสาร ตรงตามความต้องการของลูกค้า
  0
  0
  31
ถนัดงานContent Marketing/ จบโท การตลาดจากประเทศอังกฤษ
  0
  5
  2,077
รับงานเกี่ยวกับงานเขียนทุกประเภท รวมถึงงานแปลภาษาไทย-เกาหลี
  0
  1
  734
  0
  0
  483
  0
  0
  688
  0
  0
  716
  0
  0
  787
รับผลิตสื่อทุกชนิด อาทิ วิดีโอ ภาพนิ่ง สิ่งพิมพ์ ป้าย
  0
  0
  634
รับเกี่ยบกับการออกแบบโปรแกรมท่องเที่ยว เคยเป็นอาสาสมัครที่เกาหลีมา 1 ปี รับแปลเอกสารต่างในภาษา
  0
  0
  615
รับเขียนบทภาพยนตร์สั้น-สารคดี/บทความ/แปลภาษาอังกฤษ-ไทย/ตัดต่อวีดีโอ
  0
  1
  964
  0
  0
  626
  0
  1
  402
-รับแปล-ล่ามเกาหลี-ไทย/ไทย-เกาหลี สอนภาษาเกาหลี/ติวโทปิค
  0
  0
  502
รับงานแปล ไทย - อังกฤษ และ อังกฤษ - ไทย ทั้ง Resume, Article, Abstract, NEWS, etc.
  0
  1
  151
© 2015-2022 FreelanceBay.com, All rights reserved.