อรพิน ผ.
แปลอังกฤษ-ไทยหลากหลายแนว โดนใจผู้รับสาร ตรงตามความต้องการของลูกค้า
  0
  0
  143
ถนัดงานContent Marketing/ จบโท การตลาดจากประเทศอังกฤษ
  2
  6
  4,587
รับงานเกี่ยวกับงานเขียนทุกประเภท รวมถึงงานแปลภาษาไทย-เกาหลี
  0
  1
  906
  0
  0
  593
  0
  0
  804
  0
  0
  811
  0
  0
  887
รับผลิตสื่อทุกชนิด อาทิ วิดีโอ ภาพนิ่ง สิ่งพิมพ์ ป้าย
  0
  0
  634
รับเกี่ยบกับการออกแบบโปรแกรมท่องเที่ยว เคยเป็นอาสาสมัครที่เกาหลีมา 1 ปี รับแปลเอกสารต่างในภาษา
  0
  0
  741
รับเขียนบทภาพยนตร์สั้น-สารคดี/บทความ/แปลภาษาอังกฤษ-ไทย/ตัดต่อวีดีโอ
  0
  1
  1,313
  0
  0
  721
  0
  1
  498
-รับแปล-ล่ามเกาหลี-ไทย/ไทย-เกาหลี สอนภาษาเกาหลี/ติวโทปิค
  0
  0
  622
รับงานแปล ไทย - อังกฤษ และ อังกฤษ - ไทย ทั้ง Resume, Article, Abstract, NEWS, etc.
  0
  1
  246
© 2015-2022 FreelanceBay.com, All rights reserved.