ธนโชติ ป.
  0
  0
  546
  0
  1
  487
ถนัดงานContent Marketing/ จบโท การตลาดจากประเทศอังกฤษ
  0
  4
  1,969
รับงานเกี่ยวกับงานเขียนทุกประเภท รวมถึงงานแปลภาษาไทย-เกาหลี
  0
  1
  626
  0
  0
  408
  0
  0
  625
  0
  0
  653
  0
  0
  725
รับผลิตสื่อทุกชนิด อาทิ วิดีโอ ภาพนิ่ง สิ่งพิมพ์ ป้าย
  0
  0
  634
รับเกี่ยบกับการออกแบบโปรแกรมท่องเที่ยว เคยเป็นอาสาสมัครที่เกาหลีมา 1 ปี รับแปลเอกสารต่างในภาษา
  0
  0
  552
รับเขียนบทภาพยนตร์สั้น-สารคดี/บทความ/แปลภาษาอังกฤษ-ไทย/ตัดต่อวีดีโอ
  0
  0
  777
  0
  0
  561
  0
  1
  331
-รับแปล-ล่ามเกาหลี-ไทย/ไทย-เกาหลี สอนภาษาเกาหลี/ติวโทปิค
  0
  0
  423
รับงานแปล ไทย - อังกฤษ และ อังกฤษ - ไทย ทั้ง Resume, Article, Abstract, NEWS, etc.
  0
  0
  91
บริการรับแปลเอกสารทั่วไปจากภาษาอาหรับเป็นไทยหรือจากภาษาไทยเป็นอาหรับ
  0
  0
  150
© 2015-2021 FreelanceBay.com, All rights reserved.