กนกนก โ.
ฟรีแลนซ์, ว่างรับงาน
สมัครสมาชิกเมื่อ
04 ก.ย. 2019
1หาฟรีแลนซ์
0ดำเนินงาน
0สำเร็จ

จบการศึกษาจากคณะรัฐศาสตร์ฯ สาขาการระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี (TOEIC 915) ประสบการณ์ทำงานเป็นล่ามงานประชุมวิชาการ ล่ามงานเก็บข้อมูลงานวิจัย แปลเอกสาร ไทย-อังกฤษ/อังกฤษ-ไทย