TODO: Vestibulum id ligula porta felis euismod semper.
กนกนก โพธิ์หอม
ฟรีแลนซ์, พร้อมรับงาน
เป็นสมาชิกเมื่อ
04 ก.ย. 2019
1หาฟรีแลนซ์
0ดำเนินการ
0สำเร็จ

จบการศึกษาจากคณะรัฐศาสตร์ฯ สาขาการระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี (TOEIC 915) ประสบการณ์ทำงานเป็นล่ามงานประชุมวิชาการ ล่ามงานเก็บข้อมูลงานวิจัย แปลเอกสาร ไทย-อังกฤษ/อังกฤษ-ไทย

© 2015-2019 FreelanceBay.com, All rights reserved.